Meddelande om coronaviruset från Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt 26.3.2020

 

Antalet fall med coronainfektion har bibehållits måttligt inom Egentliga Finland. Per den 25.3.2020 har 49 personer besmittats av coronaviruset inom sjukvårdsdistriktet. Antalet nya smittofall uppgår till sex. Två patienter får fortfarande sjukhusvård.  

Sjukhusapoteket har granskat läkemedelssituationen inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt och har konstaterat att läget är fortfarande gott.

Personalen vid Åucs sjukhus räcker till och frånvaron är densamma som under reguljära förhållanden. Den icke-brådskande sjukvården fortsätter tillsvidare, och detta gäller bl.a. operationsverksamheten.  

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt påminner att personer med allvarliga sjukdomar, t.ex. hjärtsjukdomar, ska uppsöka vård på vanligt sätt oberoende av den pågående coronavirusepidemin.

Ändrat : 26.3.2020 15:17
Skapad : 26.3.2020 13:20