Meddelande om coronaviruset från Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt 30.3.2020

Antalet coronafall i Egentliga Finland ökar långsamt. Inom hela Egentliga Finland uppgår antalet coronasmittofall till 65 personer per 29.3.2020. Under veckoslutet ökande antalet med tre nya fall. Fem patienter vårdas på sjukhus.

Veckoslutet vid Åucs sjukhus har varit lugnt. Åucs Akuten har dock mottagit dagligen hundratals telefonsamtal mera än vanligt. Åucs sjukhus och intensivvårdsavdelning har gott om utrymme för vårdbehövande patienter.

Under veckoslutet har man inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt fortsatt förberedelserna för epidemin genom att omställa tidigare planerade arrangemang gällande personal, utrymmen och utrustning. Genom att reducera den icke-brådskande operationssalsverksamheten är det möjligt att snabbt öka antalet intensivvårdsplatser. Personalen får kompletterande utbildning också under denna vecka.

Tillgången på skyddsutrustning är god inom vårt sjukvårdsdistrikt och nyanskaffningar sker fortlöpande. Sjukvårdsdistriktet koordinerar skyddsutrustningslogistiken inom hela specialansvarsområdet. Enheten för sjukhushygien inom sjukvårdsdistriktet publicerade fredagen 27.3.2020 en instruktion om skyddsbehovet för yrkesgrupper i olika situationer inom hälsovården, socialvården och annat klientarbete. Syftet med instruktionen är att garantera tillräcklig tillgång på skyddsutrustning och att skydda personalen då epidemin framskrider. 

Mer information om coronaviruset: Jouren Åucs Akuten

Ändrat : 17.6.2020 15:31
Skapad : 30.3.2020 14:05