Meddelande om coronaviruset från Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt 31.3.2020

Antalet coronafall i Egentliga Finland ökar långsamt. Inom hela Egentliga Finland uppgår antalet coronasmittofall till 72 personer per 30.3.2020. Vid Åucs sjukhus har inga nya smittofall konstaterats sedan 27.3.2020. Sju patienter vårdas på sjukhus.

Detta betyder att de flesta som inom Egentliga Finland testats under de senaste dagarna har insjuknat i något annat än coronavirus. Luftvägspatogener som är typiska för denna årstid förekommer inom sjukvårdsdistriktet: influensavirus och andra virus som förorsakar luftvägsinfektioner, t.ex. rhinovirus, adenovirus och RSV.

Eftersom antalet personer som insjuknat i coronavirusinfektion är måttligt, fortsätter den icke-brådskande vården vid Åucs sjukhus. Tidsbeställningen för patienter utan luftvägssymtom fungerar som förut. Alla som är på väg till sjukhuset och som har symtom som kunde tyda på en luftvägsinfektion måste ringa till sjukhuset innan de kommer. Alla myndighetsinstruktioner måste fortfarande följas.

Ändrat : 31.3.2020 15:01
Skapad : 31.3.2020 14:30