Meddelande om coronaviruset från Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt 7.4.2020

Antalet fall med coronasmitta har bibehållits måttligt inom Egentliga Finland. Per den 6.4.2020 har 122 personer smittats av coronaviruset inom sjukvårdsdistriktet. Sedan igår har fem nya fall av coronasmitta konstaterats. Antalet patienter som vårdas för coronavirussmitta vid Åucs sjukhus uppgår till 13.  

 Regeringen har fastställt nya riktlinjer bl.a. för att säkerställa hälsovården på Åland. Inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt utreder man för närvarande hur bäst organisera sjukhusarbetet vad gäller bl.a. läkarhelikopterverksamheten. 

Tisdag 7.4.2020 stod Åucs värd för en presskonferens kring coronavirusdiagnostiken. De samlade mediarepresentanterna fick stifta bekantskap med en nyanskaffad kontinuerlig diagnostikapparat som installeras som bäst. Den kontinuerliga funktionen innebär större effektivitet p.g.a. automation och därför kommer kapaciteten för coronatestningen att öka. Det nuvarande antalet tester på c. 400 per dygn kommer med hjälp av den nya apparaten att öka med en tredjedel. Ytterligare en apparat är på kommande.

– Vi blir inte beroende av en enda materialleverantör för testningsverksamheten utan vi kan använda de råmaterial som vi behöver, berättar laboratorieöverläkare Antti Hakanen.

Ändrat : 7.4.2020 15:40
Skapad : 7.4.2020 15:35