Meddelande om coronaviruset från Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt 8.4.2020

Antalet fall med coronasmitta har bibehållits måttligt inom Egentliga Finland. Inom Egentliga Finland har 134 personer besmittats av coronaviruset. Igår konstaterades 12 nya fall av coronasmitta. Antalet patienter som vårdas för coronavirussmitta vid Åucs sjukhus uppgår till 13.

Åucs har beredskap att ta emot patienter för vård också under påsken. 

– Vår professionella personal har god beredskap att sköta coronavirusinfektioner och andra sjukdomar, säger Petri Virolainen, sjukhusdirektör.

Sjukvårdsdistriktet utreder huruvida det finns behov för undantagsarrangemang för personalens del under påskhelgen. För närvarande är läget lugnt.

Ändrat : 8.4.2020 16:19
Skapad : 8.4.2020 16:10