Meddelande om coronaviruset från Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt 9.4.2020

Antalet coronafall i Egentliga Finland ökar långsamt. Inom hela Egentliga Finland uppgår antalet coronasmittofall nu till 148 personer. Igår konstaterades 14 nya fall. Antalet patienter som vårdas för coronavirussmitta vid Åucs sjukhus uppgår till 14. En patient har avlidit.

Inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt förbereder man sig för påsken med lugn. Vd för Åucs Akuten Sirpa Rantanen berättar att också påskens jourtjänster säkerställs i samarbete med hälsovårdscentralerna inom Egentliga Finland. Antalet coronapatienter kan öka under påskhelgen, och både inom Åucs Akuten och Åucs intensivvårdsavdelning har man beredskap att ta emot dem.

Rantanen påminner om att den som söker sig till jouren måste alltid ringa telefonrådgivningen innan.  Telefonnumret till coronarådgivningen är 02 313 8800. Dessutom kan alla inom Egentliga Finland använda den elektroniska Omaolo-tjänsten på adressen omaolo.fi för att få en bedömning av sin hälsosituation. Omaolo kan användas närsomhelst och varsomhelst. Omaolo-tjänsten kan användas av var och en självständigt. Den ger en bedömning av symtomen med tanke på coronainfektion. Omaolo ger en snabb och pålitlig lägesbedömning och genom tjänsten kan användaren vid behov få direkt kontakt med den rätta hälsovårdsexperten. Om det gäller lindrigare symtom, ger tjänsten rådgivning och information om lämplig egenvård.

Ändrat : 11.4.2020 14:11
Skapad : 9.4.2020 14:50