​Ram för budgeten

Medlemskommunfaktureringen – ökningsmarginal på högst 2,5 procent

Budgeten för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt för år 2020 kommer att uppläggas så att de totala betalningsandelarna för medlemskommunerna får öka högst med 2,5 procent i förhållande till årets budget på så sätt att de förändringar på efterfrågan som står utanför distriktets beslut tas i beaktande.

Sjukvårdsdistriktet fattade detta beslut 11.6.2019.  Samtidigt beslöt styrelsen att budgeten får uppvisa ett underskott på högst sex miljoner euro.

För att nästa års budget ska kunna förverkligas måste de nya produktivitetsbefrämjande åtgärderna som inleds i år fortsätta och intensifieras nästa år. Styrelsen fick ta del av nya åtgärder, varav en del grundar sig på en preliminär utredning som gjorts för ett produktivitetsbefrämjande program för sjukvårdsdistriktet. Bland dessa åtgärder finns effektiverad användning av bäddavdelningarna och optimering av personalstyrkan.

Målet är att klart och tydligt minska tilläggsarbeten enligt specialkollektivavtalet och att utvidga medborgarnas användning av elektroniska tjänster och tillvägagångssätt. Man kan också identifiera möjligheter till större produktivitet inom processerna som följs inom läkemedelsunderhåll, teknik, fastighetsunderhåll och anskaffningar. Åtgärderna som presenterades syftar till en total inbesparing på 9,7 miljoner euro nästa år. En väsentlig faktor som dock kommer att påverka hur väl distriktets budget kommer att hålla år 2020 är huruvida man lyckas stävja tillväxten av specialsjukvårdstjänsterna inom kommunsamarbetet.

 

Föredragningslistor och protokoll publiceras på finska på internetadressen http://vsshp.ktweb.fi.  

Ändrat : 30.10.2019 08:20
Skapad : 11.6.2019 15:35