Mer omfattande hjälp via Omaolo 

I Omaolos innehåll för hälsovården ingår de vanligaste formulären för symtombedömning av hälsobesvär. Frågeformulären är lättlästa och snabba att fylla i och med dem kan användarna få hjälp med 13 olika besvär, från knopp till knä.

En kvinna får hjälp via Omaolo

Följande symtombedömningar för hälsovården finns i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt:

 • hosta
 • urinvägsinfektion
 • symtom eller skada i knät
 • smärta, stelhet eller skada i skuldran
 • halsont eller svalgsymtom
 • halsbränna
 • ögoninflammation
 • symtom vid ändtarmsöppningen
 • luftvägsinfektion
 • ländryggssmärta eller -skada
 • ont i öronen eller lock för örat
 • diarré
 • huvudvärk

Symtombedömningarna baserar sig på Kustannus Oy Duodecims medicinska databas, med andra ord de senaste forskningsrönen, och på God medicinsk praxis-rekommendationer. Baserat på användarens individuella svar ger Omaolo en behandlingsrekommendation och hänvisning till tjänsterna i den valda kommunen eller det valda sjukvårdsdistriktet – om användarens situation kräver detta. Ofta räcker enbart anvisningar för egenvård för att behandla symtomet.

Redan fler än 11 000 kvinnor har fått hjälp med urinvägsinfektion via Omaolo.

Sedan produktionen startade har symtombedömningen för urinvägsinfektion varit det mest använda formuläret i Omaolo. Hittills har redan fler än 11 000 kvinnor runtom i Finland fått hjälp med den besvärliga infektionen. Enkäten är avsedd för 18–75-åringar och ger användaren besked om när man ska söka vård och vilken slags vård. Om användarens hemkommun använder Omaolo-tjänsten kan man efter att ha fyllt i symtombedömningsformuläret boka en tid inom vården i Omaolo eller till och med få ett e-recept direkt till apoteket. Det tar endast cirka fyra minuter att fylla i formuläret.

För vårdpersonalen är det enkelt att behandla symtombedömningarna för urinvägsinfektion och fastställandet av vårdbehovet går snabbt. Behandlingen tar i genomsnitt endast fem minuter. Läkare Riina Liuha från Tammerfors säger att man på en och samma gång går igenom klientens information och samtidigt kontrollerar tidigare behandlingar och bland annat allergier i patientdatasystemet.

– Det finns heller inget behov av att använda de traditionella kontaktvägarna när vårdanvisningarna kan skickas till klienten i meddelanden, fortsätter Liuha.

All information som är viktig med tanke på behandlingen och anvisningarna till klienten sparas i en plan i Omaolo och förs in i patientdatasystemet. Via planen kan både klienten och vårdpersonalen använda uppgifterna i samband med eventuella senare hälsobesvär.

Omaolo når för närvarande cirka 2,5 miljoner invånare

Tjänsten används i Esbo, Helsingfors, Tavastehus, Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt, Uleåborg, Päijänne-Tavastlands välfärdssamkommun, Borgå, Siun Sote, Tammerfors, Åbo, Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt och Södra Karelens social- och hälsovårdsdistrikt. Också de övriga regionerna som medverkat i utvecklingen av tjänsten, Kuopio och Sodankylä, börjar använda tjänsten inom den närmaste framtiden. Omaolo utvecklas nationellt tillsammans med samkommunerna, kommunerna, sjukvårdsdistrikten och SoteDigi Oy.

 

Omaolo erbjuder ett nytt sätt att uträtta ärenden elektroniskt oberoende av tid och plats vid sidan av de befintliga ärendekanalerna för social- och hälsovård. Med hjälp av tjänsten kan man tillförlitligt bedöma sitt behov av social- och hälsovårdstjänster till exempel från din egen soffa, 24/7. Baserat på svaren i formuläret erbjuder Omaolo vägledning till tjänsterna i din kommun eller ditt sjukvårdsdistrikt utifrån ditt hälsotillstånd eller din livssituation. I tjänsten erbjuds även lämpliga tjänster inom den tredje sektorn.

 

Bekanta dig med tjänsten och läs mer:

Omaolo.fi
Ändrat : 30.10.2019 08:40
Skapad : 29.8.2019 11:05