​Mikko Pietilä blir Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts chefsöverläkare

Mikko Pietilä

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts fullmäktige valde idag docent Mikko Pietilä (51 år) till sjukvårdsdistriktets chefsöverläkare för ett tillsvidare tjänsteförhållande och bekräftade hans totala lön på 11 300 euro i månaden. Beslutet var enhälligt och fattades enligt förslaget.

Mikko Pietilä har arbetat som direktör för ansvarsområdet Kransartärsvård vid Åucs Hjärtcenter från år 2013 och som avdelningsöverläkare från år 2015.

Han blev behörig docent i kardiologi år 2015, färdig specialistläkare i kardiologi år 2003 och specialistläkare i internmedicin år 1999. Han disputerade till medicine doktor år 2002. Pietilä håller som bäst på att utföra en kurs i ledarskap inom hälsovård vid Aalto universitet. Kursen tar slut nu på våren. Han är till militärgraden reservlöjtnant inom marinen.

Pietilä säger att han också klarar sig väl på svenska i sitt arbete.

– Jag arbetade en tid i svenskspråkiga Österbotten och det stärkte min svenska. Jag har också varit utbyteselev i USA i ett år och det gav mig en flytande engelska.

Pietilä berättar att han arbetat så gott som hela sin läkarkarriär vid Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.

– Jag har också arbetserfarenhet från före detta kretssjukhus, fastän jag huvudsakligen arbetat på Åucs Stamsjukhus. Förutom Hjärtcentret känner jag också väl till Medicinska verksamhetsområdet och avdelningarna inom intensivvården. Jag hade tjänsten som specialistläkare åren 2005–2015 och redan innan det som vikarie för specialistläkaren. Under åren har jag fått ett mycket omfattande kontaktnätverk inom vårt sjukvårdsdistrikt och i andra enheter inom hälsovården, säger Pietilä.

Pietilä har haft många nationella och internationella förtroendeuppdrag inom sin bransch, bland annat som ordförande för Finlands Läkarförbunds delegation och som ordförande för Finlands Kardiologiska Sällskap.

Pietilä är gift och har två vuxna barn från sitt tidigare äktenskap.

Sjukvårdsdistriktets chefsöverläkartjänst har varit obesatt från och med 10.4.2017 då den dåvarande chefsöverläkaren Samuli Saarni övergick till en annan arbetsgivare. Efter det har Åucs sjukhusdirektör Petri Virolainen skött tjänsten som chefsöverläkare på sidan av sin egen tjänst.

Till tjänsten som chefsöverläkare sökte 14 personer.

 

Petri Virolainen, Piia Elo, Mikko Pietilä, Leena Setälä och Niko Aaltonen.

På bilden står sjukhusdirektör Petri Virolainen (från vänster), styrelsens ordförande Piia Elo, cheföverläkare Mikko Pietilä, sjukvårdsdistriktets direktör Leena Setälä och fullmäktiges ordförande Niko Aaltonen. (Foto: Esa Halsinaho)

Ändrat : 2.10.2019 14:52
Skapad : 24.4.2018 15:40