Mikko Pietilä utsedd till t.f. direktör för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt

Chefsöverläkaren för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt Mikko Pietilä kommer att arbeta som vikarie för direktören för sjukvårdsdistriktet fr.o.m. 26.9.2022.  

Mikko Pietilä.

Styrelsen för sjukvårdsdistriktet utsåg Pietilä att sköta den öppna tjänsten som direktör för sjukvårdsdistriktet till och med slutet av 2022. Vid årsskiftet sammanslås sjukvårdsdistriktet med Egentliga Finlands välfärdsområde.

– Övergången från sjukvårdsdistrikt till välfärdsområde framskrider raskt. Det viktiga är dock att våra centrala uppgifter tas omhand också mitt i alla reformer och detta är något som inte lyckas utan vår motiverade och kunniga personal.  Nu måste personalens ork säkerställas och tas fram som en central fråga under den kommande hösten, alltså redan innan övergången till välfärdsområdet, säger Pietilä.

Styrelsen beslöt att helhetslönen för tjänsten blir 16 218 euro per månad.

Petri Virolainen som fungerat som t.f. direktör för sjukvårdsdistriktet och har nu tagit emot sin nya tjänst som direktör för Päijänne-Tavastlands välfärdsområde. 

Ändrat : 16.8.2022 12:37
Skapad : 16.8.2022 12:30