​Namntävling för Åucs nya sjukhus 14.10.–10.11.2019

Åbo universitetscentralsjukhus (Åucs) insamlar namnförslag för sitt nybygge. Allmänheten får dessutom välja sin favorit bland signaturdjuren för de olika enheterna i det nya sjukhuset.

Lämna ditt spår i Åbos historia.

Nu söker sjukvårdsdistriktet namn för sitt nya flaggskeppssjukhus. Byggprojektet har hittills kallats T3, men detta namn vill man bli kvitt då byggnaden står färdig i slutet av år 2021. Man vill ha ett namn som klienterna har lätt att minnas och som återspeglar det moderna nybyggets arkipelagiska framtoning.

– Vi vill att sjukhuset ska få ett värdigt namn och att alla i Egentliga Finland kommer med idéer. Inspiration kan inhämtas ur sjukhusets arkipelagiska berättelse och ur djuren som anknyter sig till skärgården, berättar sjukhusets projektchef Riikka Aaltonen.

Den som kommer med det bästa förslaget offentliggörs, men premieras inte. Belöningen är nämligen möjligheten att få en plats i Åbos historia såsom uppfinnaren av sjukhusets namn.

Familjen är viktig för barnvården

Vid planering av sjukhuset har det varit särskilt viktig att få familjerna med i patientvården.

– I det nya sjukhuset är grundidén att ställa familjen i centrum. Föräldrarna och syskonen är en viktig resurs för det sjuka barnet. Också andra patientgrupper drar nytta av det nya sjukhuset, där vården bland annat av mammor som förlöst och av barn sker i familjerum på avdelningarna. I dessa rum finns sängar också för en förälder eller partner, säger sjukhusdirektör Petri Virolainen.

Varje avdelning och poliklinik i det nya sjukhuset identifieras med hjälp av något djur. De sympatiska djuren utstrålar värme och sympati i sjukhusmiljön. Djuren hjälper patienterna att tänka på annat än sjukdomar, men de visar också hur man ska ta sig fram inom sjukhuset.

– Djur som tittar fram mellan vägg- och takpaneler erbjuder trevlig underhållning för våra klienter. Djuren hör till Finlands fauna och de presenteras såsom de är i naturen. Vi är övertygade om att djuren erbjuder något intressant för envar att titta på, oberoende av ålder, säger Riikka Aaltonen.

Svan, stork och säl

Sälungen.

Jouren för barn och ungdomar kommer att igenkännas av sälungen.

I det åtta våningar höga sjukhuset bildar djuren i de olika våningarna en helhet. Temat i en våning är exempelvis fiskar, i en annan fåglar. Med några få undantag är signaturdjur något nytt för Åucs.

– Vi har redan för en tid sedan adopterat svanen med sina ungar som signaturdjur för prematuravdelningen. Att välja storken som signatur för BB är givet. Jouren för barn och unga, en ny verksamhetsform för Åucs, kommer att igenkännas av sälungen, berättar Riikka Aaltonen.

Av däggdjuren kommer bland annat älgen, björnen, hermelinen, grävlingen och flygekorren att figurera i det nya sjukhuset.

Lysande fyr

Också sjukhusstrukturerna återspeglar skärgårdsanda. Således blev båten utgångspunkten för planeringen av sjukhusets ingång. På taket kommer ett maskinrum att upplysa näromgivningen – precis som en fyr upplyser fartygens nattliga färder i skärgården.

Det nya sjukhuset kommer att inrymma en del enheter som finns i U-sjukhuset idag, bland annat kliniken för barn och unga samt kvinnokliniken. Dessutom sammanför det nya sjukhuset kliniken för öron-, näs- och halssjukdomar samt kliniken för mun- och käksjukdomar till samma våning i det nya sjukhuset. Dessa kliniker har varit kringströdda på olika delar av Åucs. De kommer att få sin nya hemvist i en våning som kallas "huvudvåningen". Räven, lodjuret och ekorren kommer att vara signaturdjuren för denna våning.

Visa djurens karaktär

Arkitekt Mikko Sinervo vid arkitektgruppen Reino Koivula Ab, ansvarig för sjukhusets visuella planering, har ritat den blivande sjukhusfaunan. De expressiva djurbilderna fick sin tillkomst i olika skeden.

– Djurfigurerna var en tuff utmaning för mig. Jag började skissa djuren för många år sedan och den slutliga utformningsstilen tog sin tid. En del av mina skisser blev realistiska, en del abstrakta. Den slutliga presentationstekniken grundar sig på tuschteckningar som jag gjort för fri hand och laverat med vattenfärg. Med denna teknik har jag försökt beskriva en känslig och dynamisk linje. De flesta djurteckningarna kom till efter många försök. Precis som då en konstnär tecknar människor, kommer djurens karaktär fram endast då konstnären känner väl till sin modell, berättar Sinervo.

Också arkitekt Riitta Pikkuhookana har varit med och skapat djurfigurerna.

Ändrat : 29.9.2020 14:58
Skapad : 14.10.2019 07:45