​"Vad är det för fel på mig?" – tillförlitlig information om psykisk hälsa nu tillgänglig på internet

Nättjänsten Psykporten.fi har tagits i bruk i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt

Psykiatriska vårdtjänster och tjänster inom missbrukarvård inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt finns nu även på internet. Den tvåspråkiga nättjänstens adress är www.psykporten.fi och www.mielenterveystalo.fi.

 

Nättjänsten produceras i samarbete med psykiatrin och IT-förvaltningen vid Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS) och resultatområdet psykiatri vid Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt. Tjänsten erbjuder aktuell information om psykisk ohälsa och mentala problem hos unga och vuxna och information om regionala och riksomfattande vårdtjänster.

På webbplatsen kan man också logga in på nätterapiprogram, till vilka det krävs en remiss av t.ex. en hälsovårdscentralläkare.

Tillförlitligt till regionala tjänster

– De flesta människor är rutinerade internetanvändare och på internet finns mycket information tillgänglig om psykiatrisk vård och psykiatriska vårdtjänster. Informationen är dock inte alltid så lätt att hitta och den är inte heller alltid tillförlitlig, konstaterar projektchefen Marko Muukka från HNS-IT-förvaltningen.

– Till och med specialister inom psykiatri kan ibland ha svårigheter med att gestalta vilka andra hälso- eller stödtjänstproducenter som finns inom området. Det kan vara svårt för medborgaren eller dennas närmaste att veta var hjälp finns att sökas för psykiska problem och vilka former av hjälp som erbjuds.

Söktjänsten på Psykporten.fi (både Psykportens sidor för vuxna och för unga) kräver inte inloggning, utan kan användas anonymt. Man hoppas även att söktjänsten kan hjälpa i förebyggandet av svåra psykiska störningar. Som stöd i det förebyggande arbetet erbjuder tjänsten exempelvis handböcker och guider för egenvård, t.ex. handböckerna Kontroll över drickandet och Bli fri från hetsätning.

Symtomnavigatorn guidar

Både för vuxna och unga finns många olika tjänster, av vilka den mest centrala är den på symtom baserade sökningen. Enligt Muukka är symtomnavigatorn i första hand riktad till de medborgare som inte ännu omfattas av vården.

– Även de unga och vuxna som lider av någon typ av de mest typiska psykiska symtomen eller problemen och funderar på var de kunde få hjälp med sina problem, hittar lätt hjälp på sidan. Programmet guidar användaren, ger information som grund för utvärderingen och ger till slut användaren relevant information eller styr användaren till eventuella tjänster. Tjänsten är dock nyttig även för personer som redan är i en vårdrelation, för specialister samt andra med intresse för psykisk hälsa, t.ex. anhöriga.

– Genom navigering i nättjänsten kan man lätt och på ett mottagarvänligt sätt få ett nytt perspektiv och ny information om psykisk hälsa. I tjänstens innehåll har man också lyft fram kraftresurser som en utgångspunkt. Man har uppmärksammat presentationen av innehållet t.ex. genom att göra belysande videor.

Psykporten.fi kompletteras och utvecklas hela tiden och kommuner, församlingar och föreningar kan publicera information om sina egna mentalvårdstjänster på webbplatsen.

I Egentliga Finland erbjuds sammanlagt ca 570 olika psykiatriska vårdtjänster och missbrukarvårdstjänster, vilket är relativt mycket jämfört med de andra sjukvårdsdistrikt som redan deltar i projektet. Att bekanta sig med det mångsidiga serviceutbudet är lätt och går att göra t.ex. kommunvis, konstaterar Egentliga Finlands regionkoordinator och projektchef Olli Oranta som samlat informationen om serviceutbudet.

Psykporten.fi expanderar snabbt

HNS har beviljats finansiering av finansministeriets program för påskyndande av elektronisk ärendehantering och demokrati (SADe-programmet) för utvidgningen av Psykporten.fi-nättjänsten till sexton sjukvårdsdistrikt under åren 2013-2015. Efter det kommer tjänsten att omfatta i praktiken hela Finland.

Information och enheter läggs till, uppdateras och kompletteras enligt behov. För upprätthållandet av Egentliga Finlands uppgifter ansvarar Olli Oranta.

Information om vårdplatserna i Egentliga Finland översätts just nu och kommer att publiceras på nättjänsten senast i mars.

Den av Institutet för hälsa och välfärd verkställda servicehelheten för social- och hälsosektorn är en del av programmet för påskyndande av elektronisk ärendehantering och demokrati (SADe-programmet) som koordineras av finansministeriet. SADe-programmet erbjuder elektroniska tjänster för medborgare och myndigheter.

Ändrat : 23.4.2020 09:10
Skapad : 2.2.2015 13:09