Njurcentralen invigdes med alphornsmusik 

På onsdagen den 19.9. invigdes Njurcentralen vid Åbo universitetscentralsjukhus i A-sjukhusets sjunde våning. Njurcentralen för samman utbildningshemodialys, sjukhushemodialys, vårdavdelningen och poliklinikerna i samma utrymme. Tidigare var verksamheten utspridd i U- och A-sjukhusen. De gemensamma utrymmena är helt och hållet renoverade.

– Vi har jobbat hårt för det här och i ett och ett halvt år har vi planerat verksamheten och såklart samarbetat inom personalen eftersom två avdelningar gått samman, säger avdelningsskötare Kirsi Hoskonen.

Markku Kolehmainen, Juha Vanhanen, Mikko Pietilä, Rauno Ratilainen, Ilkka Kantola och Jarmo Oksi.

På bilden: Alphornsmusiker Markku Kolehmainen från Åbo stadsorkester uppträdde vid Njurcentralens invigning. Till höger om honom lyssnar (från vänster) Juha Vanhanen (Medans), chefsöverläkare Mikko Pietilä, Rauno Ratilainen (Fresenius Medical Care), verksamhetsområdesdirektör Ilkka Kantola och överläkare Jarmo Oksi.

Färre patienttransporter

För patienternas del är den sammanslagna verksamheten mycket nyttig.

– Patienterna behöver inte röra sig så mycket från en plats till en annan som förut. För personalen innebär förnyelsen också att de har en större möjlighet att nu arbeta med varierande uppgifter och utvidga det egna kunnandet, säger Hoskonen.

Överläkare Kaj Metsärinne är mycket glad för de nya gemensamma utrymmena.

– Tidigare var vi tvungna att flytta på patienten för att hen skulle få dialys. Nu kan vi ge dialys i andra ändan av korridoren eller i bästa fall i patientens rum, säger Metsärinne. 

Kirsi Hoskonen och Kaj Metsärinne

På bilden: Avdelningsskötare Kirsi Hoskonen och överläkare Kaj Metsärinne önskade alla välkomna.

Hemdialys sparar miljoner

Specialistläkare Niina Koivuviita berättar att hemdialys (peritonealdialys och hemodialys hemma) sparar sjukhuset så mycket som 2,5 miljoner euro i året med nuvarande antal patienter, jämfört med om alla patienter skulle vårdas på sjukhus.

– Cirka 45 procent av våra dialyspatienter sköter sig själva hemma. Bukhinnedialyspatienterna utbildas för att kunna sköta sig hemma och utbildningen tar 1-2 veckor. För att lära sig hemodialys i hemmet krävs lite mer tid, cirka 1-2 månader.

Att nästan hälften av patienterna är hemma är internationellt ett mycket gott resultat.

– Europas medeltal är 15 procent, säger Koivuviita.

Niina Koivuviita

På bilden: Specialistläkare Niina Koivuviita.

Laura Pirilä

På bilden: Överläkare Laura Pirilä från reumatologin gratulerar Njurcentralen för de fina förnyade utrymmena.

 Korridoren fylldes med gäster.

På bilden: Korridoren fylldes med gäster.

 

Text och bilder: Nadine Karell

Ändrat : 10.10.2019 12:32
Skapad : 21.9.2018 10:50