Nuvarande begränsningar bibehålls över valborg

Coronakoordineringsgruppen för Egentliga Finland gjorde endast smärre justeringar i rekommendationerna vid sitt möte idag. Vuxna personer tillåts utomhushobbyverksamhet inom sitt eget lag eller team, förutsatt att närkontakt inte tas. Rekommendationerna träder i kraft i morgon, alltså från och med 28.4.

Coronaläget fortsätter att småningom bli allt bättre i Egentliga Finland. Den färskaste incidenssiffran (som anger antalet personer som fått coronasmitta under de senaste 14 dagarna per 100 000 invånare) i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt är nu 101,9. För en vecka sedan var incidenssiffran 114,7.

Andelen positiva coronatestresultat av alla tester är nu 3,5 procent mot 3,9 procent för en vecka sedan.

– Också andelen positiva testresultat sjunker fortgående. Trots detta befinner sig coronaepidemin inom regionen i fasen för samhällsspridning, säger överläkare Esa Rintala, ansvarig smittskyddsläkare i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.

Inom regionen är det de smittsamma virusmutationerna som dominerar och därför finns det fortfarande en risk att epidemiklustrar kan uppkomma.

För närvarande vårdas elva patienter på Åucs på grund av coronasjukdom. Upp till 90 procent av smittkällorna till coronafallen kunde identifieras under senaste vecka. 

– Detta är en utmärkt prestation av kommunernas smittspårare och de får ett stort och hjärtligt tack för effektiv verksamhet, säger Rintala.

Trots att helhetsläget blir bättre, har den gynnsamma utvecklingen mattats av.

Långsam och stadig vinner loppet

– Vad gäller lättnader i begränsningarna tar vi nu en liten timeout. Det annalkande valborgsfirandet kunde i värsta fall sätta fart på smittorna igen, säger chefsöverläkare Mikko Pietilä vid Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.

Vuxna personer får träna utomhus inom sitt eget lag förutsatt att närkontakt inte tas, men matcher och spel är fortfarande inte tillåtna.

I ledd verksamhet, såsom en förenings anordnade träning, kan ifrågavarande lag eller team samlas, oberoende gruppstorlek. Den allmänna gränsen för sammankomster är trots allt fortfarande sex personer.

För studerande inom arbetar- och medborgarinstitut och grundutbildning inom konsten och övriga liknande rekommenderas att man fortsätter med distansundervisning. Rekommendationen gäller för personer födda år 2000 och äldre. De yngsta får åter delta i sina konsthobbier genom fysisk närvaro.

Tack till ungdomen

Coronakoordineringsgruppen i Egentliga Finland tackar alldeles särskilt regionens ungdom för att de följt rekommendationerna samvetsgrant.

Ändrat : 3.5.2021 08:37
Skapad : 27.4.2021 13:30