Ny ordförande för sjukvårdsdistriktets styrelse

Styrelsen för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt godkände ordförande Piia Elos avskedsanmälan vid sitt möte 19 maj. Sjukvårdsdistriktets fullmäktige utser en efterträdare för Elo vid sitt möte 9 juni.

Piia Elo har varit ordförande för den 19 personer starka styrelsen för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt sedan 2013.  Matti Bergendahl, direktör för sjukvårdsdistriktet, tackade den avgående ordföranden.

– Jag tackar Piia å sjukvårdsdistriktets vägnar för hennes starka insats och synnerligen kraftiga engagemang i arbetet med att utveckla sjukhusdistriktet redan nu, sade han.

Under Elos sju år som ordförande har sjukvårdsdistriktets sjukhusnätverk omformats till ett enda Åucs-sjukhus.  Dessutom togs under hennes tid beslut om att bygga Fyrsjukhuset och att slå samman psykiatrin med Åbo stad. Ett annat stort beslut var att överlåta Pemar sjukhus till en stiftelse.

Elo tackade för de gångna åren som hon beskrev som unika.  Det hade varit givande att arbeta med en sakkunnig styrelse och kunniga tjänstemän.

– Mitt beslut har minsann inte varit lätt, särskilt då arbetet inom sjukhusdistriktets styrelse har varit friktionsfritt och synnerligen givande.  Genom saklig diskussion, ömsesidig respekt och genom att hålla sikten stadigt på ett gemensamt mål har vi tillsammans fört framåt både större och mindre ärenden.  Tacket för detta tillkommer er alla, sade hon.

Piia Elo arbetar som servicechef vid Åbo yrkesinstitut och hon uppger att tidsbrist är orsaken till beslutet.  Hon är dessutom medlem i stadsfullmäktige och ordförande för sin fullmäktigegrupp (Sdp).   För ett år sedan valdes hon till medlem i Åbo stadsfullmäktige. 

Text: Suvi Vainio

Ändrat : 19.5.2020 11:05
Skapad : 19.5.2020 10:50