Ny poliklinik fokuserar på vården av idrottsskador hos barn och unga

En ny poliklinik har grundats vid Åbo universitetscentralsjukhus i samband med Barn- och ungdomskliniken. Polikliniken heter Barnortopediska idrottspolikliniken. Motsvarande poliklinikverksamhet har inte funnits tidigare inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt. Det är fråga om ett unikt samarbete mellan Åbo universitet och Åucs och en poliklinik som kombinerar bådas kunnande.

Olli Pajulo, Jonathan Lindström och Olli J. Heinonen.

På bilden överläkare Olli Pajulo, 12-åriga patienten Jonathan Lindström från Pargas och professor Olli J. Heinonen.

Den nya polikliniken inom specialsjukvården som fokuserar på idrottsskador hos barn och unga öppnades under hösten inom Åucs Barn- och ungdomskirurgi.

– Polikliniken är ett samarbetsprojekt mellan Åbo universitets Paavo Nurmi-center och Åucs Barn- och ungdomsortopedi. Med hjälp av projektet kan vi utveckla tidsenliga vårdstigar och -sätt för den mest krävande vården av idrottsskador hos barn och ungdomar som idrottar och rör på sig mycket, säger överläkare för barn- och ungdomskirurgin, docent Olli Pajulo.

Man försöker också schemalägga vården av vanliga stöd- och rörelseorgansjukdomar hos idrottande barn och unga på så sätt att pausen från fysisk aktivitet blir så kort som möjligt.

Barnortopediska idrottspolikliniken är Pajulos och Paavo Nurmi-centrets överläkare, professor Olli J. Heinonens idé, där diagnostiken och vården på specialsjukvårdsnivå omfattar de mest besvärliga rörelse- och idrottsskadorna.

Olli J. Heinonen och Olli Pajulo.

På bilden Olli J. Heinonen och Olli Pajulo.

Som idrottspoliklinikens läkare fungerar specialist inom ortopedi och ST-läkare inom idrottsmedicin Kari Kangassalo.

– Barn och ungdomar i växande ålder har fler olyckor och överbelastningsskador på grund av idrott än vuxna, i synnerhet efter tioårsåldern. En del av dessa är svåra att behandla och kräver ofta specialkunnande som avviker från vuxna. Då man planerar ortopedisk vård av en smärta eller skada som begränsar fysisk aktivitet bör man också uppmärksamma flera saker, bland annat den individuella utvecklingen i tillväxten med tillväxtspurter och allt vad det innebär, säger Kangassalo.

Elisa Wibom-Järvinen, Kari Kangassalo och Veera Paatero.

På bilden sjuksköterska Elisa Wibom-Järvinen, ST-läkare inom idrottsmedicin Kari Kangassalo och 14-åriga patienten Veera.

Den nya polikliniken för med sig vetenskaplig information som stöd för modern vård. Kombinationen av sjukhusets och universitetets starka kunskapsområden för med sig en extra nytta åt patienten, hälsovården och hela samhället.

Barnortopediska idrottspolikliniken fungerar som en remisspoliklinik inom specialsjukvården, dit man styr remisser från öppenvården. Poliklinikens personal forskar också i barnortopedi och idrottsmedicin. Som bäst forskar man exempelvis i stressfrakturer i ryggraden som uppstått av för stor ansträngning och i olika vårdmetoder för dessa.

Jonathan Lindström och Olli Pajulo.

På bilden ger Jonathan Lindström "High five" till sin kirurg Olli Pajulo. Lindström som spelar ishockey har mått bra efter sin knäoperation och gör snart come back på isen.

Också barn- och ungdomsklinikens fysioterapeuter arbetar i tätt samarbete med polikliniken samt Åucs Medicinsk avbildning, där man gör krävande och banbrytande radiologiska ingrepp, av vilka en del är unika i Finland.

 

Text och bilder: Nadine Karell

Ändrat : 18.11.2020 08:58
Skapad : 28.11.2018 08:45