Ny röntgenapparat visar helhetsbilden

Åbo universitetscentralsjukhus (Åucs) är igen först i Finland med att ta i bruk en ny apparat. På lång sikt fås strålningsdoserna så låga som möjligt med hjälp av den nya apparaten.

Den nya slot-scanningapparaten.

Den nya slot-scanningapparaten är den första i Finland och den andra i Norden.

Med röntgenapparaten avbildas ryggen, benen och patientens hållning med en ny teknik. Med apparaten kan man också göra tredimensionella bilder. Apparaten ger betydligt mindre strålningsdos än andra röntgenapparater.

Främst används apparaten till att avbilda patientens mekaniska fel i hållningen, bland annat till att undersöka sned rygg hos skoliospatienter och att planera korrigering. Också patienter, för vilka man planerar krävande proteskirurgi och kirurgi mot hållningsfel, har nytta av den nya teknologin.

- Apparaten grundar sig på ny teknik i vilken det finns två väsentliga delar, säger avdelningsöverläkaren och radiologen Erkki Svedström från Åucs Bilddiagnostik. Den ena är en snabb detektor som används för att observera röntgenstrålningen. Den andra är en avbildningsteknik som tar bilder från två håll, och med vilken man kan ändra bilderna till tredimensionella.

Apparaten är alltså annorlunda än en vanlig röntgenapparat eftersom man kan avbilda patienten från två håll samtidigt och skapa en tredimensionell modell av bilderna.

Avdelningsöverläkare Olli Pajulo från Åucs Barn- och ungdomskirurgiska enhet, fick nys om slot-scanningapparaten på ett internationellt skoliosmöte. Det tog två år förrän man fick apparaten  till Åbo.

- Vi har gjort allt för att minska på strålningsdoserna. Vi har redan avsevärt förlängt mellanrummen mellan avbildningarna och dem kan vi inte egentligen mera förlänga. Mängden kontrollavbildningar har redan minskat med 60 procent under de senaste tio åren.

Tack vare slot-scanningapparaten hittades ett sätt att ytterligare minska på strålningsdosen.

- Då avbildningsundersökningen görs för första gången kan den göras med cirka 30–40 procent mindre strålning än i en vanlig röntgen. I uppföljningsavbildningen kan man minska strålningen med till och med 60–70 procent, säger Pajulo.

Spetskunnandeenheten Åucs Orto

Vården av sjukdomar i stöd- och rörelseorganen valdes på våren 2017 till ett av sjukvårdsdistriktets spetskunnandeenheter. Vi har byggt en servicehelhet varifrån patienterna smidigt får sakkunnig vård av sjukdomar i stöd- och rörelseorganen från ett och samma ställe. Spetskunnandeenheten kallas från och med nu för Åucs Orto. Vi erbjuder vård för patienter från barndomen till ålderdomen med sloganen "Alltid i rörelse".

Åucs Orto har bevisligen de bästa metoderna för både konservativ och operativ vård samt utmärkta verktyg, utrymmen och personal.

- Det nya varumärket, och kommunikationen som hör därtill, ger oss sådan synlighet som behövs i en tävlingssituation och gör samarbetet inom Åucs ännu tätare för patientens bästa, säger Åucs Ortos verksamhetsområdesdirektör Ville Äärimaa.

Fakta om apparaten:

Slot-scanningapparaten, eller EOS-apparaten, är en tvåplansröntgenapparatur där man använder slot-scanningmetod baserad på Georges Charpaks (1924-2010) utveckling av partikeldetektorer.

Charpak vann Nobelpriset i fysik år 1992 för sin teknik.

Fördelen är att man kan få frontala och laterala bilder samtidigt vilket tillåter att man med datorer kan bygga upp en tredimensionell modell.

Åucs tog i bruk apparaten i augusti 2017.

Priset är cirka en halv miljon euro eller 1,5 gånger mer än en vanlig röntgenapparat.

Hittills har närmare 400 patienter avbildats på Åucs.

I Odense, Danmark finns en likadan apparat.

Uppskattningsvis kommer 2000–4000 patienter årligen avbildas på Åucs.

Vårdteamet

Vårdteamet på bilden från vänster: Tiina Hautanen, Helena Laitinen, Jalmari Pirhonen, Hannele Niiniviita, Olli Pajulo, Sanna Markkanen, Jenny Svegin, Nina Laino, Nina Utriainen, Ville Armio och Erkki Svedström.

Text och bilder: Nadine Karell

Ändrat : 26.9.2019 14:46
Skapad : 30.1.2018 08:55