Ny webbtjänst för personer med diabetes

Idag (28.2.2018) öppnades en ny nätbaserad tjänst som erbjuder information, råd och stöd för personer med diabetes och deras anhöriga för att underlätta att leva med sjukdomen. Diabeteshuset som finns, tills vidare endast på finska, på adressen Terveyskylä.fi (på svenska Hälsobyn) har förverkligats av experter inom specialsjukvården och Diabetesförbundet i samarbete med personer som insjuknat i diabetes. Tjänsten är öppen för alla intresserade.

Minna Ervast och Sirkku Boucht.

Utvecklingschefer Minna Ervast och Sirkku Boucht från Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.

Alla Finlands fem universitetssjukhus har varit med och byggt Diabeteshuset. Projektets ansvar har legat vid Åbo universitetscentralsjukhus (Åucs).

– Det finaste med Diabeteshuset är att det verkligen har skapats med nationellt samarbete, säger utvecklingschef Sirkku Boucht från Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.

 

Pirjo Ilanne-Parikka.

Diabeteshusets projektchef och Diabetesförbundets överläkare Pirjo Ilanne-Parikka är ivrig över att huset nu öppnats.

– Det nationella Diabeteshuset har byggts med en mycket stram tidtabell, med iver och med fantastiskt samarbete mellan universitetssjukhusen, diabetesteamen och Diabetesförbundet, säger Ilanne-Parikka.

Effektivare vård

Kunskapen om diabetes och beskrivningarna av vårdstigarna har delvis varit utspridda, varierande från region till region och mer riktade till yrkesfolk än till kunder. 
– Nu har man velat rikta in sig på kundorienterad verksamhet. De mångprofessionella teamen har utvecklat sina verksamhetssätt så att de svarar på dagens digitala möjligheter och utmaningar, säger Ilanne-Parikka. 
De nationellt enhetliga råden inom vården och bygget av de digitala vårdstigarna underlättar också yrkesfolkets arbete och effektiverar vårdteamens verksamhet.

Nationellt samarbete

Diabeteshusets innehåll har byggts upp i samarbete mellan proffs inom specialsjukvården och Diabetesförbundet.

Tiina Granberg-Hakala. 

– Man har byggt Diabeteshuset för användarna, säger projektkoordinator Tiina Granberg-Hakala från Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt. Vi vill också i fortsättningen utveckla nätsidan på så sätt att den på bästa möjliga sätt betjänar våra användare. Vi vill gärna ha feedback och höra kundernas önskemål och idéer för att med hjälp av dem kunna utveckla nätsidan.  
Den del av huset som är öppen för allmänheten är delad in i fyra delområden: Kunskap, Stöd, Egenvård och Tjänster. Man har använt sig av bilder, videon och övningar för att göra huset levande. På så sätt har man strävat till att göra besöket i Diabeteshuset så givande och intressant som möjligt.

Stöd i det dagliga livet

I byggnadsprojektet av Diabeteshuset har bland annat representanter från följande yrkeskårer medverkat: diabetesläkare, diabetesskötare, näringsterapeuter, fysioterapeuter, fotterapeuter, psykologer och experter från den sociala branschen och rehabilitering.

Betydelsen av psykiskt och socialt stöd är ytterst viktigt eftersom diabetes är en livslång sjukdom som kräver krafter att orka ta hand om sig själv. Tyvärr är det endast en liten del av alla personer med diabetes som upplever att de får tillräckligt med mentalt stöd från hälsovården.

– Därför är det viktigt att man i Diabeteshuset uppmuntrar användarna till egenvård och att man berättar om olika stöd- och rehabiliteringsmöjligheter, säger Ilanne-Parikka.

För att kunna anpassa information och kunskap om egenvård krävs grundlig individuell handledning och stöd i vården.

– Informationen och rådgivningen ska inte bara vara högklassig, den ska också vara tillgänglig vid rätt tidpunkt. Till Diabeteshuset har man sammanfört nationellt enhetliga instruktioner för daglig egenvård och specialsituationer. Målet är att aktivera människor att självständigt söka lösningar på olika problem, säger Granberg-Hakala.

Egenvård-delen är ett mångsidigt informationspaket med allt möjligt som en person med diabetes bör ta i beaktande i sin vardag, både kontinuerligt och sporadiskt.

Huset översätts till svenska under hösten

Då Diabeteshuset varit öppet i en månad kommer man att göra eventuella nödvändiga förändringar och korrigeringar. Efter det ska hela innehållet översättas till svenska. Målet är att få översättningsarbetet gjort med rask tidtabell och under projektets period, vilket betyder inom loppet av oktober.

Vad är Hälsobyn?

Hälsobyn är en webbtjänst inom den specialiserade sjukvården som utvecklats av experter i samarbete med patienter. Tjänsterna i Hälsobyn utvecklas och produceras i samarbete med universitetssjukhusens sjukvårdsdistrikt. Tjänsten erbjuder kunskap och stöd för medborgare, vård för patienter och redskap för professionella inom vården. I Hälsobyn kommer det uppskattningsvis att finnas allt som allt 30 öppna hus i slutet av detta år. För tillfället finns det fem hus på svenska. Hälsobyn-projektet finansieras av social- och hälsovårdsministeriet. Projektet är starkt förknippat med universitetsforskning, vilket garanterar vårdens och informationens pålitlighet.

Diabeteshuset. 

Bekanta dig med Diabeteshuset: Diabeteshuset

Ändrat : 18.6.2021 15:31
Skapad : 28.2.2018 12:20