Nytt sjukhus integrerar mentala hälsovårdstjänster i vardagen

Ett nytt psykiatriskt sjukhus planeras till Åbo och det ska stå klart år 2023. Sjukhusbyggboomen går het i det finländska psykiatriska servicesystemet. Under de närmaste kommande åren byggs ett tiotal nya psykiatriska sjukhus i Finland. Pekka Mannonen

Projektchef Pekka Makkonen.

– I och med ett nytt psykiatriskt sjukhus vill vi minska på stigman, alltså det stämpel som psykiskt sjuka personer ofta får. Detta gör vi genom att öka på kunskapen om mental hälsa och socialt umgänge. Meningen är att sjukhuset också ska erbjuda annat än specialsjukvårdstjänster.  Där kan till exempel finnas post-, apoteks- och affärstjänster, utrymmen som kan reserveras av föreningar och övriga aktörer samt restaurangtjänster, säger projektchef Pekka Makkonen.

Det nya sjukhuset samlar också områdets olika utbildningssamfund och vetenskapsgrenar till ett gemensamt utbildnings- och forskningscenter. Sjukhusskolan kommer att vara en bestående del av sjukhusets verksamhet. Meningen är att producera effektiv vård på ett sömlöst sätt i samarbete med primärvården, specialsjukvården, sociala sektorn och tredje sektorn.

Sjukhusets syfte är att producera tjänster för hela befolkningen i Egentliga Finland, vilken består av cirka en halv miljon människor. Referensramar har hämtats från de nyaste psykiatriska sjukhusen i andra länder i Europa och Skandinavien. Det bästa exemplet är Psykiatrins Hus i Uppsala i Sverige som blev klart år 2013. Där har sjukhuset blivit en integrerad del av miljön och samhället.

Mikro-byggnaden rivs som bäst. 

 Mikro-byggnaden rivs som bäst.

Man planerar bygga Åbos nya psykiatriska sjukhus på den så kallade Mikro-tomten i Kuppis. Det skulle i så fall bli en del av Åbo Vetenskapspark. Den ses som en attraktiv bostadsmiljö, dit det byggs ett mångsidigt utbildnings- och forskningscenter och ett betydelsefullt center för företagsverksamhet. Framtidens en timmes tåg kommer att sammanföra Vetenskapsparken med huvudstadsregionen som ett enhetligt område för personer i arbetslivet.

– I planeringen är målen i många avseenden mycket annorlunda än de mål som satts upp för det nyaste psykiatriska sjukhuset i Egentliga Finland, Halikko sjukhus i Salo som blev klart år 1926, säger Jesper Ekelund, verksamhetsområdesdirektör för Åucs Psykiatri. Visionen av det nya sjukhuset är att vara en integrerad del av omgivningen och samhället. Mikro-tomten möjliggör detta. Åboregionens psykiatriska vårdavdelningsbehandling och öppen vård kommer att placeras i sjukhuset som ett enhetligt servicesystem. Det nya sjukhuset är ett center för mentalt välmående som ska vara lättillgängligt och där flera olika aktörer är samlade.

Visionen är att minska på stigman om personer med mentala sjukdomar.

– Stigman är ett stort hinder för att främja befolkningens mentala hälsa och utveckla tjänsterna, säger Ekelund.

 

Text och bilder: Nadine Karell

Ändrat : 25.9.2019 15:32
Skapad : 14.2.2019 11:15