​O-P Lehtonen valts till landskapsläkare på Åland

Direktören för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt Olli-Pekka Lehtonen har den 10.11.2015 utnämnts till landskapsläkare på Åland.

Det är fråga om en tjänstemannauppgift som ansluter sig till att utveckla service inom social- och hälsovården och bereda lagstiftning i landskapsregeringen. Han tillträder sin nya tjänst den 2.5.2016.

Lehtonen har bott på Åland sedan år 2008. Han berättar att han vill sätta sig in i de integrerade hälsovårdstjänsterna inom självstyrelsen i samband med sitt nya arbete. Han berättar också om sin önskan att börja med forsknings- och skrivarbete.

Ordförande för styrelsen för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt Piia Elo berättar att styrelsen har varit medveten om den här ansökningsprocessen. Styrelsen beslutar om ansökningsprocessen angående en efterföljare till Lehtonen efter att han har lämnat in sin avskedsansökan.

– Under Lehtonens ledning har man under de senaste åren målmedvetet kunnat styra sjukvårdsdistriktets ekonomi på en mera hållbar grund. Efter omfattande strukturella förändringar är sjukvårdsdistriktet också färdigt att slutföra social- och hälsovårdsreformen i Egentliga Finland. Lehtonen har förberett distriktet bra och styrelsen överväger nu hur man ska ta itu med förberedelserna inför social- och hälsovårdsreformen nu, när han går över till en annan tjänst, konstaterar ordförande Piia Elo.

Tilläggsuppgifter: Beslut av Ålands landskapsstyrelse (pdf)

 

Ändrat : 10.11.2015 15:59
Skapad : 10.11.2015 15:57