"Vi hoppas att situationen lugnar sig om vi följer gällande rekommendationer"

Coronaläget i Egentliga Finland har blivit en aning bättre under den gångna veckan. Incidensen och antalet smittfall har minskat. Trots detta befinner sig landskapet fortfarande i spridningsfasen.

Den färskaste incidenssiffran (som anger antalet personer som fått coronasmitta under de senaste 14 dagarna per 100 000 invånare) i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt är nu 185,2. För en vecka sedan var incidenssiffran 203,1. Andelen positiva coronatestresultat är nu 4,9 procent mot 5,6 procent för en vecka sedan.

– Vi hoppas att det värsta är förbi för denna gång och denna våg och att kurvorna fortsätter att sjunka.  Trots detta ökar antalet patienter med corona som behöver sjukhusvård. För närvarande vårdas 12 patienter på grund av coronasjukdom på ÅUCS, berättar överläkare Esa Rintala som ansvarar för smittsamma sjukdomar vid ÅUCS.

Antalet patienter i sjukhusvård har ökat från 8 igår till 12 idag.

Coronakoordinationsgruppen har inte infört några ändringar i rekommendationerna vid sitt möte på tisdagen. 

– För att få smittfallen att minska måste vi följa gällande rekommendationer, använda näs-munskydd och iaktta säkerhetsavstånden. Vi hoppas att vi inte blir tvungna att strama åt gällande rekommendationer, säger chefsöverläkare för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt Mikko Pietilä

Vaccinationstäckningen ökar

Av invånarna i Egentliga Finland har nästan 70 procent fått den första dosen coronavaccin. Över 40 procent har också fått den andra dosen vaccin. Trots fullständig vaccination, måste man använda näs-munskydd och hålla ett tryggt avstånd till andra människor. Också en person som är fullt vaccinerad kan få coronasmitta.

– Vi måste helt enkelt ännu orka ända tills den allmänna vaccinationstäckningen blir tillräckligt god, säger Pietilä. 

Nu är inte rätt tid för studentpartyn

Coronakoordinationsgruppen vill särskilt framhäva i sina rekommendationer att näs-munskydd ska användas – enligt kommunernas egen bedömning – av lärare och elever vid alla undervisningsmoment från och med grundskolans klass 4. Nu är inte rätt tid att ordna några studentfester överhuvudtaget. Vaccinationstäckningen bland studenterna är nämligen inte ännu på en tillräckligt hög och trygg nivå. Dessutom måste alla följa begränsningarna som gäller restauranger och begränsningarna gällande sammankomster som Regionförvaltningsverket utfärdat.

– Tiden för studentpartyn är definitivt inte nu, säger Rintala.


Ändrat : 17.8.2021 14:04
Skapad : 17.8.2021 13:45