Omfattningen av det nya psykiatriska sjukhuset omvärderas

På grund av kommunernas svåra ekonomiska situation bör Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt granska sin investeringsplan mycket kritiskt. Sjukvårdsdistriktets vikarierande direktör Göran Honga föreslog att den totala investeringen för psykiatriska sjukhusets nybygge ska vara 60 miljoner euro och 5 miljoner euro för lösöre. Distriktets styrelse godkände förslaget på sitt möte den 5.11.2019. Målet är att fullmäktige kan ta ställning till projektplanen på sitt möte sommaren 2020.

– Psykiatrins behov för nya utrymmen nära sjukhusets jour är stort samtidigt som man försöker slå ihop olika funktioner till ett och samma ställe. Projektplanens resultat var trots allt att planen var nästan dubbelt större än vad detaljplanen tillåter, säger Honga.

Kommunernas ekonomiska ställning har försvagats

Åbo stad håller som bäst på och granskar detaljplanen av området också vad gäller kollektivtrafikens planer.

– Vi märkte att detaljplaneringsprocessen kommer att ta tid. Under projektets planering har kommunernas ekonomiska situation försvagats betydligt och därför är sjukvårdsdistriktet tvunget att på nytt uppskatta investeringsplanernas tidtabell och storlek. Vi ville trots allt ge förtur till det nya psykiatriska sjukhuset i budgeten, så att de mest oundvikliga förändringarna kan förverkligas. Därför bestämde vi oss för den maximala storleken enligt detaljplanen. Vi hoppas att fullmäktige kan godkänna projektet i denna form så att vi kan gå vidare med lösningarna för utrymmena, konstaterar Honga.

– Detta är alltså ett resultat av en ytterst svår situation inom kommunernas ekonomi och det är såklart ett hårt slag för hela Åucs Psykiatri, säger verksamhetsområdesdirektör Jesper Ekelund.

Planändring behövs inte

För planerandet har man reserverat 1 miljon euro för nästa år och 2 miljoner euro för år 2021.

– Det positiva i det hela är att i denna omfattning krävs det inte en planändring för byggnaden. Vi kan istället direkt gå vidare till att ansöka om byggnadstillstånd. Byggnaden kan således med stor sannolikhet bli klar tidigare än tänkt, säger Ekelund.

Förändringen i anslaget betyder att cirka hälften av omfattningen som beskrivits i behovsutredningen kan förverkligas. Den nya projektplanen ska vara klar i maj 2020.

– Byggandet sker huvudsakligen åren 2022 och 2023. Tomtens nuvarande byggtillstånd räcker för att bygga sjukhuset men innan vi söker om byggnadstillstånd söker vi avvikande beslut från Åbo stad angående förändringen i användningsändamålet, säger byggets projektdirektör Timo Seppälä.

Målen förblir de samma

Planeringsgruppen måste nu med stram tidtabell, tillsammans med ledningen för psykiatrin, komma fram till en lösning om vilka verksamheter som flyttas till den nya byggnaden och vilka som förblir kvar i övriga utrymmen. Sjukhusets projektchef Pekka Makkonen betonar att de funktionella målen i planeringen förblir de samma som tidigare: ett öppet och lättillgängligt sjukhus, integrerat i samhällets tjänster, där öppen- och avdelningsvården skapar en enhetlig vårdprocess.

– Projektplaneringen fortsätter i omfattande samarbete med personalen samt patient- och anhörigorganisationer. Drömmen om ett nytt psykiatriskt sjukhus lever fortfarande, säger Makkonen.

Ändrat : 5.11.2019 15:45
Skapad : 5.11.2019 15:35