Omikron 2-varianten är nu dominerande virus i Egentliga Finland

Incidensen av coronasmittan ökar fortfarande i Egentliga Finland och snart når vi nytt rekord. Coronasmittorna har blivit allt vanligare bland personer i åldern 60 år och äldre.

Enligt uppgifter från Institutet för hälsa och välfärd THL är förekomsten av nya coronasmittfall under de senaste två veckorna 1420 fall per 100 000 personer i Egentliga Finland, medan siffran enligt Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts statistik uppgår till cirka 1680.   

Provtagningen pågår för fullt – laboratoriet vid Åbo universitetscentralsjukhus (ÅUCS) kör över 5000 coronatester  per vecka och andelen positiva resultat är rekordhögt, 59 procent.  

– Detta är exceptionellt och jag har aldrig sett liknande procenttal till exempel under influensaepidemier, säger Harri Marttila som är ansvarig smittskyddsläkare för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.

Omikron 2-varianten har blivit den dominerande formen av viruset och mer än hälften av alla positiva fall gäller nu omikron 2-varianten. Det finns undersökningar som talar för att denna variant kan vara 30 procent mera smittsam än omikron 1-varianten. Den som haft coronasjukdomen med omikron 1-varianten kan också insjukna i omikron 2 men detta har inte tillsvidare visat sig vara särskilt vanligt i praktiken.

– Våra fynd talar för att detta gäller bara några promille av alla positiva testsvar, säger Marttila. Det att omikron 2 ser ut at ta över betyder antagligen att den pågående epidemivågen kommer att dra ut på tiden, men jag bedömer läget så att epidemin nog kommer att lugna sig under våren, förutsatt att inga nya varianter uppenbarar sig, anser han.

Smittorna ökar bland de äldre

Smittorna har minskat i den yngsta åldersgruppen, det vill säga bland dem som är under 20 år, men i stället har de ökat bland de äldre, i åldersgruppen 60–100 år.

– Detta kan innebära att behovet av sjukhusvård kommer att öka och därför är det nu viktigt att iaktta försiktighet, säger Marttila.

– Det gäller att hålla grundprinciperna i minnet: Tvätta händerna, använd näs-munskydd, håll avstånd till andra människor och hosta i ärmen, säger chefsöverläkare Mikko Pietilä vid Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.

Coronavirussjukdomarna belastar ÅUCS redan nu i hög grad, och läget blir inte bättre av att också vårdpersonalen insjuknar i corona och dessutom föreligger det en risk för vårdarstrejk. I morse låg 47 coronapositiva patienter inne på ÅUCS och fem av dem på intensivvårdsavdelningen.  

Under den senaste tiden har 60 procent av de coronapositiva patienterna på sjukhuset behövt sjukhusvård uttryckligen på grund av viruset, medan 40 procent ligger inne på sjukhus av någon annan orsak och hos dem är det positiva coronatestsvaret ett bifynd.

Ännu stramas rekommendationerna inte åt

– Coronaläget är inte förbi utan kan tyvärr försvåras åter. Nu är det inte rätt tid att lätta på begräsningarna men vi ska hoppas att situationen inte försämras så mycket att vi skulle behöva strama åt begräsningarna på nytt, säger Pietilä.

Egentliga Finlands coronakoordinationsgrupp beslöt dock att lindra rekommendationen för användning av näs-munskydd på årskurs 5 och 6, eftersom smittorna i dessa årskurser och bland barn och ungdomar överlag har minskat. Rekommendationen för användning av näs-munskydd upphör alltså för dessa årskurser från och med idag, den 15 mars 2022. För äldre skolelever och studeranden rekommenderas fortfarande användning av näs-munskydd.

Egentliga Finlands coronakoordinationsgrupp sammanträder enligt plan till möte 29.3.2022, såvida inte läget förutsätter ett tidigare möte.

Ändrat : 15.3.2022 13:44
Skapad : 15.3.2022 12:30