Onödiga resor från Egentliga Finland till Nyland ska undvikas. Landskapsöverskridande idrottsevenemang inställs.

Enligt coronapandemigruppen i Egentliga Finland bör inga idrotts- och motionsevenemang ordnas med deltagare från landskap utanför Egentliga Finland. Dessutom rekommenderar gruppen att onödigt resande från Egentliga Finland till Nyland undviks. Rekommendationerna grundar sig på den snabbt eskalerande coronapandemisituationen i Nyland.

– Vi är oroliga, då det finns en stor risk att coronapandemin accelererar snabbt också hos oss i Egentliga Finland. Nu är vi ute i gemensamt ärende och därför utfärdar vi strängare rekommendationer som gäller omedelbart. Vi vill inte att epidemin blossar upp och skulle bli värre än någonsin. Pandemigruppen diskuterade också hur vi kunde bäst stöda medborgarna att orka i denna exceptionella situation som pågått i månader, berättar ordföranden för coronapandemigruppen, chefsöverläkare Mikko Pietilä.

Coronapandemigruppen för Egentliga Finland diskuterade torsdagen 26 november vilka omedelbara åtgärder bör vidtas för att förebygga spridningen av corona.  Gruppen påpekar att man måste under alla situationer se till att säkerhetsavstånden bibehålls, att munskydd används och att var och en söker sig för coronatestning vid minsta symtom. Om de nu aktuella rekommendationerna inte följs, måste ännu kraftigare begränsningsåtgärder vidtas.

Nya rekommendationer träder omedelbart i kraft i Egentliga Finland

Rekommendation att undvika onödiga resor till Nyland. Genom denna rekommendation vill gruppen förebygga eskalering av läget i Egentliga Finland. Trenden för coronaepidemin i Egentliga Finland är nu en annan än i Nyland. Hos oss har de flesta smittfallen funnits i Åbo, där läget under de senaste dagarna lindrats en aning. 

Idrottsevenemang och -tävlingar som överskrider landskapsgränsen bör inte arrangeras i Egentliga Finland. Rekommendationen gäller personer i alla åldrar som deltar i motions- och idrottsevenemang på individuell eller gruppbasis inomhus och utomhus.

Rekommendationen gäller dock inte verksamheten av individuella idrottare eller idrottare i grupp på landslagsnivå eller tävlingar på FM-nivå och inte tävlingar på division 1 nivå. Rekommendationen träder i kraft på lördagen 28 november och gäller tillsvidare.

– Risken för smitta och massexponering är stor under idrottsevenemang och -tävlingar. När ett stort antal idrottare och publik samlas från olika delar av landet till samma evenemang, blir risken för massexponering mycket stor.  Därför ansåg vi det nödvändigt att skrida till dessa nödvändiga åtgärder enligt ministeriets rekommendationer, säger Mikko Pietilä.

Social- och hälsovårdsministeriet rekommenderade den 24 november att all form av hobbyverksamhet i grupp och allt deltagande i sådan verksamhet avbryts temporärt helt. Verksamheten kan återupptas, om möjligt, som distansverksamhet.

Vuxna ska helt avhålla sig särskilt från hobbyverksamhet inomhus och också undvika alla former av hobbyverksamhet som innebär personkontakt. Juniorer får fortsätta sina träningar förutsatt att man iakttar minutiös rekommendationerna om distanstagande och hygien.

Låt testa dig genast

Under denna vecka har antalet coronatester som utförts i Egentliga Finland stigit med 10 procent jämfört med veckorna innan. 

– Tack och lov att de flesta låter test sig redan då de har lindriga och otypiska symtom, t.ex. huvudvärk och magont. Det är rätt att låta testa sig omedelbart – detta minimerar exponeringen av ytterligare människor. Infektionsläkare Harri Marttila vid Åucs sjukhushygienenhet påminner om att de välbeprövade anvisningarna gäller fortfarande – håll distans, iaktta god handhygien och använd munskydd.

Dessutom rekommenderarar coronapandemigruppen att alla arbetsgivare överväger en gång till grundligt om det är möjligt att göra distansarbete ännu mer utbrett än hittills. (Statsrådets rekommendation om distansarbete)

Coronapandemigruppen gör en ny lägesbedömning senast nästa tisdag, 1.12.2020.

Ändrat : 26.11.2020 18:05
Skapad : 26.11.2020 13:30