Operationer och ingrepp planeras flyttas till det nya Åucs Fyrsjukhuset –patientvården ska bli ännu smidigare än tidigare

Åucs Fyrsjukhus som tas i bruk i början av år 2022 ska göra patientvården ännu smidigare än idag. De olika verksamheter som för tillfället är utspridda på olika ställen i Åucs olika byggnader planeras förflyttas till den nya byggnaden. I Åucs Fyrsjukhus kan man årligen utföra cirka 10 000 operationer och 100 000 öppenvårdsbesök.

Åucs Fyrsjukhus kommer också att föra med sig mer operationssalskapacitet. I anslutning till det här planerar Åucs att planera om operationssalsverksamheten och att stationera verksamheten ännu mer ändamålsenligt än tidigare. Salo sjukhus endoproteskirurgi planerar man flytta från Salo till Åbo till kirurgiska sjukhuset i början av år 2022. Därtill planeras Åbolands sjukhus operationsverksamhet att förflyttas till Salo och stamsjukhuset.

– Vårt mål är att göra patientvården smidigare. I synnerhet vården för patienter inom endoproteskirurgi kan utvecklas genom att flytta verksamheten till stamsjukhusets område, säger sjukhusdirektör Petri Virolainen.

Till Åucs Fyrsjukhus flyttar allt som allt cirka 1200 arbetstagare. Till de planerade förändringarna ingår inte nedskärningar i arbetsmängden och man planerar inte att säga upp någon ur personalen.

De planerade förändringarna kan trots allt ha effekter på cirka 80 arbetstagares villkor i arbetsförhållandena för de som jobbar i Salo och på Åbolands sjukhus. Under den här veckan inleddes samarbetsförhandlingar angående dessa förändringar.

Till det nya Fyrsjukhuset som öppnas i början av år 2022 kommer vård och behandling av följande sjukdomar att ingå: sjukdomar hos barn och unga, kvinnosjukdomar och förlossningar, öron-, näs- och halssjukdomar samt mun- och käksjukdomar. Dessutom kommer det att finnas stödfunktioner såsom klinisk neurofysiologi, bilddiagnostik, laboratorium och instrumentvård i den nya byggnaden.

Läs mera om Fyrsjukhuset.

Ändrat : 30.8.2021 08:26
Skapad : 21.5.2021 09:15