​Oron på ÅUCS stiger – coronabelastningen ökar

Coronapatienterna som behöver intensivvård är nu så många i Egentliga Finland som de varit under hösten. Nittio (90) procent av alla som behövt intensivvård har varit ovaccinerade. 

Två personer i skyddskläder på sjukhusets gång.

Egentliga Finlands coronakoordineringsgrupp anser att coronaläget är synnerligen oroväckande. Antalet patienter i sjukhus- och intensivvård har stigit och är nu på en kritisk nivå.

Vid Åbo universitetscentralsjukhus (ÅUCS) vårdas sex patienter på intensivvårdsavdelningen och åtta patienter på vårdavdelningarna på grund av coronasjukdom. Om patienttillströmningen ökar äventyras möjligheten att utföra elektiva operationer som kräver avancerad intensivvård efter själva operationen.

– Tidigare i veckan hade vi sju coronapatienter intagna på intensivvårdsavdelningen, vilket har varit det högst antalet under hösten. Om antalet coronapatienter som ju vårdas i isolering stiger till mer än åtta, blir vi tvungna att begränsa operationer på patienter med exempelvis hjärt-och cancersjukdomar och neurokirurgiska sjukdomar. Dessa patienter måste nämligen reserveras vårdplatser på intensiven efter att de opererats och dessutom måste vi ha plats för patienter med mycket akuta sjukdomar och patienter som ådragit sig multipla skador t.ex. genom olyckor, beskriver sjukhusdirektör Petri Virolainen situationen.

Sjukhuset Satasairaala i Björneborg som är upptagssjukhus för Satakunta har sin intensivvårdsavdelning full och remitterar därför patienter till ÅUCS. Vi å andra sidan har överflyttat en patient från ÅUCS för intensivvård till Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt.

– Det är oroväckande om vi blir tvungna att begränsa intensivvårdsmöjligheterna för de patienter som är coronavaccinerade och skulle behöva intensivvård och att denna begränsning skulle bero på att ovaccinerade patienter med coronasjukdom vårdas på intensiven.

Vaccinationsskyddet räddar undan sjukhusvård

Av dem som behöver sjukhusvård p.g.a. coronasjukdom är de flesta ovaccinerade.

– Av de patienter som behöver intensivvård på grund av coronasjukdom är 90 procent ovaccinerade. Och av dem som över huvud taget behöver sjukhusvård för corona är 81 procent ovaccinerade. Dessutom har 12 procent som behövt sjukhusvård fått sin första vaccindos. Således är ett ofullständigt vaccinationsskydd orsak till sjukhusvård för inte mindre än 93 procent av coronapatienterna som intas på sjukhus, säger överläkare Esa Rintala som är ansvarande smittskyddsläkare inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.

Att lämna sig ovaccinerad utgör en enorm risk för vem som helst. Den som är ovaccinerad insjuknar förr eller senare under epidemins lopp och konsekvenserna kan vara synnerligen allvarliga. Smittan har också återspeglingar i det övriga samhället.

– Frågan om vaccinering är aldrig bara en personlig fråga. Därför är det helt enkelt ett måste att vaccinera sig, ingen tvekan om den saken. Varenda en ska låta vaccinera sig! tillägger Rintala med eftertryck. Enda sättet att få ett slut på denna sjukdomsepidemi är tillräcklig vaccinationstäckning.

– En reell möjlighet är att vi inte blir kvitt epidemin under hela vintern och att vi måste återgå till olika begränsningsåtgärder. Läget är nu sådant att vi är liksom gisslan hos den ovaccinerade befolkningsdelen, tillägger Rintala.

Näs-munskyddet på i buss och tåg

Coronakoordineringsgruppen anser att näs-munskydd ska fortsättningsvis användas t.ex. inom kollektivtrafiken, eftersom Egentliga Finland är fortfarande i coronaepidemins spridningsfas.

Förekomsten av coronasmitta ökade igen i jämförelse med läget för drygt vecka sedan. Nu är incidensen 148 insjuknade i corona per 100 000 invånare i Egentliga Finland under de gångna två veckorna.

– Användning av näs-munskydd är ett enkelt sätt för oss alla att påverka smittspridningen, påminner Esa Rintala.

I skolor och dagisar rekommenderas användning av näs-munskydd för lärare, barnträdgårdslärare och andra som jobbar inom undervisningen, och rekommendationen utsträcker sig till elever fr.o.m. klass 6 och äldre.

– Rekommendationen gällande användningen av näs-munskydd uppdateras så fort vaccinationstäckningen i Egentliga Finland för den andra vaccindosen är tillräckligt god och smittskyddet har utvecklats tillräckligt väl bland befolkningen, utstakar koordineringsgruppen.

Coronasmittorna inom skeppsbyggsindustrin måste fås under kontroll

Fortfarande är det närmiljön om oftast är källan till coronasmitta. Personer med annat modersmål än finska eller svenska är överrepresenterade bland de smittade. Den nästvanligaste smittkällan är arbetsplatsen, och detta gäller särskilt arbetsplatserna inom skeppsbyggsindustrin. Inom dessa grupper utgör avsaknaden av vaccinationsskydd den största risken att insjukna.

– Vaccinationerna är nödvändiga inom alla åldersgrupper och alla yrken och detta är något vi kräver att också ska gälla den importerade arbetskraften inom företagen, säger Rintala.


Ändrat : 22.10.2021 10:55
Skapad : 12.10.2021 15:30