På onsdagen övergår Egentliga Finland till basnivån i coronapandemin 

Egentliga Finlands coronakoordinationsgrupp sammanträdde 15.6.2021 och beslöt att regionen övergår från accelerationsfasen till basnivån från och med imorgon 16.6.2021. Coronaläget har hållits lugnt och alla kriterier för basnivån är uppfyllda. 

– Detta är ett lyckligt ögonblick, då vi nu kan konstatera att vår region övergår till den allra lindrigaste spridningsgraden av coronaviruset, säger chefsöverläkaren för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt Mikko Pietilä

Vi har redan nu, i början av sommaren, haft två så kallade nolldagar, det vill säga dagar då inte ett enda coronatest utfallit positivt: det var 6.6. och 13.3. På måndagen 14.6.2021 konstaterades två fall av positivt coronatest i Egentliga Finland. 

Den färskaste incidenssiffran (som anger antalet personer som fått coronasmitta under de senaste 14 dagarna per 100 000 invånare) i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt är nu 18,6. För en vecka sedan var incidenssiffran 18,4.  Incidensen har alltså varit låg fortgående. 

– Detta är en synnerligen låg och bra nivå. Nu kan det gå så att vi stannar på denna nivå en längre tid, säger överläkare Esa Rintala som ansvarar för smittsamma sjukdomar inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt. 

Fortfarande viktigt att gå på test vid lindriga symtom

Befolkningen låter sig fortfarande testas ordentligt och antalet utförda coronatester har varit och är högt. Andelen positiva coronatestresultat av alla tester är nu 0,7 procent mot 0,6 procent för en vecka sedan.   

– Det är fortfarande viktigt att gå på coronatest trots det lugna epidemiläget. I Storbritannien har man exempelvis funnit att symtomen vid coronasmitta har ändrats. Den nya symtombilden kan främja spridningen av virusvarianter, om man inte går på coronatest vid lindriga symtom. Det är alltså fortfarande viktigt att låta testa sig även om man bara har lindriga symtom. Det är förlegat att tänka sig att corona alltid är en allvarlig infektion, säger Esa Rintala.  

Största delen av smittfallen i Egentliga Finland härstammar från utlandet. Om man räknade incidensen i Egentliga Finland under de två senaste veckorna och utelämnade smittorna som kommit till oss från utlandet, skulle incidensen vara endast 6,3. 

Rekommendationerna för basnivån

Coronakoordineringsgruppen justerade rekommendationerna litet och införde några lindringar:

  • Rekommendationen gällande distansarbete bibehålls, och de nationella rekommendationerna ska följas. 
  • Rekommendationen om användning av näs-munskydd ändrades lindrigt men fortfarande ska man använda näs-munskydd på t.ex. offentliga platser inomhus och i kollektivtrafiken. Se sjukvårdsdistriktets rekommendationer här.
  • Sydvästra Finlands regionförvaltningsverk (AVI) utfärdar ett nytt beslut om offentliga tillställningar som träder i kraft 16.6.2021.
  • Privata tillställningar ska arrangeras på ett hälsotryggt sätt. Begräsningarna i antalet deltagare i privata tillställningar har upphört och är inte längre i kraft.
  • Rekommendationen om att undvika närkontakt mellan vuxna som deltar i tävlingar och matcher upphör från och med imorgon 16.6. Coronakoordineringsgruppen rekommenderar dock fortfarande att närkontakt undviks i offentliga utrymmen.
  • Körsång är inte heller längre förbjudet. 


Ändrat : 15.6.2021 14:27
Skapad : 15.6.2021 14:00