Patienter med mentala sjukdomar får hjälp med att sluta röka

Åucs Psykiatri är med i social- och hälsovårdsministeriets riksomfattande MITU-spetsprojekt 2017–2018, genom vilket man vill hjälpa patienter med mentala eller missbruksproblem att minska eller sluta röka.

Användningen av tobaksprodukter bland patienter med mentala problem eller missbruk är vanligare än bland den övriga befolkningen. Rökandet är också ofta kraftigt förknippat med somatiska sjukdomar och rökning stör bland annat läkemedelsbehandlingen.

– De flesta har en felaktig bild av att rökning är ett andrahandsproblem på sidan om den psykiska sjukdomen, säger sjukskötare Tiina Lehtonen från Salo psykosarbetsgrupp. Därför är det ytterst viktigt att tala om rökningen och att stöda patienterna att sluta röka.

Tiina Lehtonen
På bilden: Tiina Lehtonen. 

Lehtonen berättar att då en patient som lider av mentala problem röker mycket, glömmer hon eller han ofta bort att äta, dygnsrytmen rubbas och sömnen lider. Rökandet stör också kroppens upptagningsförmåga av mediciner och rubbar övrig ämnesomsättning.

– Då patienter med mentala sjukdomar inte orkar ta hand om sig själva så orkar de inte heller tänka på att förebygga hälsoproblem och till exempel sluta röka. Därför är det vår uppgift som vårdpersonal att aktivera oss i dessa frågor, säger Lehtonen.

Åucs Psykiatri fokuserar nästa vecka (39) på att fästa större uppmärksamhet vid att tala om rökandet och att dela med sig information samt ge personlig handledning, till exempel om nikotinavvänjningsprodukter. I och med de nya verksamhetsmodellerna har man också införskaffat kolmonoxidmätare. Mätningsresultatet visar mängden kolmonoxid i den rökandes blod. Dessutom ska man under temaveckan betona goda stunder av rökfrihet.

– Kolmonoxidmätaren är en mycket motiverande sak. Mätaren visar lungornas tillstånd i siffror och vi människor har en inbyggd tävlingsinstinkt så detta kan fungera som en drivkraft. Patienterna vill ha mindre tal och dem får man endast genom att minska på rökandet, säger Lehtonen.

Åucs Psykiatris sjukhus och öppenvård deltar i temaveckan nästa vecka. Under veckan är målet att möta och diskutera rökning med så många patienter som möjligt och att på flera olika sätt stöda dem att sluta röka. Då man talar om rökfrihet är det viktigt att komma ihåg att patienter med mentala sjukdomar eller missbruksproblem har samma rätt som andra att få stöd för att bli rökfria. 

I rökfrihetsarbetsgruppen arbetar sjukskötare Tiina Lehtonen som budbärare i MITU-projektet. Projektets ledare är överskötare Maria Oksanen-Mäkelä och därtill arbetar administrativa avdelningsskötaren Mia Blomqvist med projektet. MITU står för "Minun tulevaisuus" vilket betyder "Min framtid" på svenska.

 

Text och bild: Nadine Karell

Ändrat : 10.10.2019 09:57
Skapad : 20.9.2018 10:55