Patientsystemet fungerar normalt

Inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt uppdaterades patientsystemet den 25–26.1.2018. Uppdateringen av programversionen gick som planerat och först verkade det som att uppdateringen var lyckad. Under följande vecka, i synnerhet i slutet av veckan, började det trots allt uppstå alarmerande mycket störningar.

Patientsystemet blev långsamt för användarna. Medbits experter och patientsystemets leverantör har dagligen varit på plats för att söka en lösning på störningarna genom gemensamma reparationsåtgärder.

Problemen har förekommit mest om morgnarna, då mängden användare ökar drastiskt. Därför kunde effekten av de reparationer som gjorts konstateras först följande förmiddag. För tillfället är problemen under kontroll och situationen är lugn.

– Det är fint att man fått systemet i skick med de förverkligade åtgärderna. Men vanligtvis kan sådana här uppdateringar förorsaka problem under en längre tid så det kan hända att vi står inför liknande problem snart igen, säger sjukhusdirektör Petri Virolainen på Åbo universitetscentralsjukhus.

Han hoppas såklart att det inte mera uppstår störningar i programmet.

– Jag vågar ändå inte säga att ärendet är avklarat. Det kommer säkert att dröja till nästa vecka innan vi vet att störningarna är förbi.

Patientsystemen inom specialsjukvården är mycket komplicerade helheter. Störningarna i patientsystemet inverkade på hela sjukhusets verksamhet. Enligt Virolainen uppstod det främst problem på poliklinikerna eftersom personalen där är mest beroende av patientsystemet.

Medbits affärsverksamhetsdirektör Olli Toivonen säger att systemet just nu tycks fungera normalt.

– Vi följer hela tiden med situationen och våra experter har gjort en färdig plan för fortsatta åtgärder. Uppdateringen av patientsystemet är ett stort projekt och i detta fall har förberedelserna inletts redan för nästan ett år sedan. Vi gör uppdateringar för att få nya funktioner till programmen och för att få de lagstadgade förändringarna i användning. Dessutom försäkrar vi oss om teknologins utveckling och informationssäkerhetsärenden genom att göra liknande uppdateringar.

Medbits verkställande direktör Jari Nevalainen beklagar det som hänt.

– Meningen med vårt arbete på Medbit är att stöda hälso- och sjukvårdspersonalens arbete med fungerande ICT-lösningar. Den situation vi nu befann oss i är mycket beklaglig och den förorsakade onödiga problem för personalen, trots att vi gjorde vårt bästa för att lösa problemen.

 

Text: Nadine Karell

 

Ändrat : 9.2.2018 15:10
Skapad : 9.2.2018 15:00