Mikko Pietilä föreslås bli ny chefsöverläkare

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts styrelse föreslår till samkommunens fullmäktige att de väljer docent Mikko Pietilä till sjukvårdsdistriktets nya chefsöverläkare och att hans lön på totalt 11 300 euro i månaden fastställs. Fullmäktige besluter om valet på ett överlopps möte den 24.4.2018.

Mikko Pietilä

Mikko Pietilä (bild) har arbetat som direktör för ansvarsområdet Kransartärsvård vid Åucs Hjärtcenter från år 2013 och som avdelningsöverläkare från och med år 2015.

Han blev behörig docent i kardiologi år 2015, blev färdig som specialistläkare inom kardiologi år 2003 och specialistläkare inom internmedicin år 1999. Han disputerade till medicine doktor år 2002. Pietilä håller som bäst på att utföra en kurs i ledarskap inom hälsovården vid Aalto universitet. Kursen tar slut nu på våren.

– Mikko Pietilä valdes utgående från en helhetsbedömning av en grupp kompetenta sökande. Hans goda kommunikationsfärdigheter och nätverk samt mångsidiga erfarenhet av ledarskapsuppgifter övertygade styrelsen. Mikko förstärker sjukvårdsdistriktets ledningsgrupp med sitt kunnande och därmed bidrar han till att utveckla specialsjukvården i den här utmanande situationen, säger styrelseordförande Piia Elo.

Till tjänsten som chefsöverläkare sökte 14 personer. Utgående från ansökningarna och intervjuerna sände arbetsgruppen Mikko Pietilä, verksamhetsområdesdirektör Sirkku Jyrkkiö och ansvarsområdesdirektör Jaakko Rinne för vidare personutvärderingar. Både Jyrkkiö och Rinne arbetar på Åucs.

Åucs sjukhusdirektör Petri Virolainen har enligt verksamhetsstadgan skött tjänsten som chefsöverläkare på sidan av sin ordinarie tjänst sedan april 2017, då Samuli Saarni övergick från chefsöverläkartjänsten till en annan arbetsgivare.

 

Obs: Detta är ett redaktionellt pressmeddelande från Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts styrelsemöte. Föredragningslistor och protokoll publiceras på finska på internetadressen http://vsshp.ktweb.fi 

Ändrat : 4.10.2019 11:59
Skapad : 27.3.2018 13:55