Professor Juha Grönroos får ett pris som erkännande för gott arbete

Professor i bukkirurgi, överläkare Juha Grönroos har beviljats ett pris som erkännande för hans arbete med forskning av bukkirurgiska sjukdomar och utvecklingen av vården för dessa sjukdomar.

- Priset är enligt mig ett erkännande för hela den gastrokirurgiska arbets- och forskningsgemenskapen i Åbo, eftersom man arbetar med detta i samarbete med andra. Jag tar ödmjukt emot priset och arbetet fortsätter, säger Grönroos.Juha Grönroos

Som motivering för priset nämns att Grönroos har utfört kvalitativ grundforskning, translationell forskning och klinisk forskning redan i över 30 år och arbetet fortsätter ännu. Som huvudsakliga forskningsinriktningar har han haft akut pankreatit, akut appendicit, endoskopisk kirurgi, laparoskopisk kirurgi och jourkirurgi. Arbetet har varit omfattande, nationellt och internationellt och gränsöverskridande vad gäller specialområden.

Grönroos har fungerat som Finlands representant i den nordiska utvecklings- och samarbetskommittén för endoskopisk kirurgi, ANDRE, redan i tio år. Han har fungerat som handledare i sju doktorsavhandlingar, som förhandsgranskare av doktorsavhandlingar fem gånger och som opponent nio gånger. Grönroos har publicerat cirka 150 vetenskapliga artiklar och 25 läroböcker.

Från och med år 2013 har Juha Grönroos arbetat som överläkare på Åbo universitetscentralsjukhus (Åucs) bukkirurgiska och urologiska verksamhetsområde och som professor i bukkirurgi i läroämnet kirurgi vid Åbo universitet. Före det arbetade han som överläkare på Åucs kirurgiska klinik och som direktör för den kirurgiska resultatenheten.

Priset delades ut den 17.10.2017 i samband med Mary & Georg C. Ehrnrooths forskningsstiftelses 30-årsfestligheter i Helsingfors universitets stora festsal, där Grönroos höll ett festtal om sitt forskningsområde. Beviljandet av priset grundades på en bedömning, gjord av en utländsk expertnämnd, av de finländska gastrokirurger och gastroenterologer som var nominerade. Prisets storlek är 25 000 euro och priset är det första i sitt slag.

Ändrat : 24.9.2019 14:12
Skapad : 18.10.2017 13:30