Prostatacancerpatienter på Åucs använder mobil uppföljning

Uppföljning av prostatacancer på distans, det vill säga automatiserad uppföljning av PSA-provet, påbörjades på Åbo universitetscentralsjukhus för cirka ett år sedan. Nu använder nästan 400 prostatacancerpatienter mobiluppföljning. Målet är att alla patienter, som behöver uppföljning men inte läkarkontakt, kunde följa upp sitt PSA-värde via mobilen.

Patienterna är nöjda över möjligheten med uppföljning på distans.

– Denna uppföljningsmetod är överlägset snabbast. Patienten får resultatet till sin egen mobiltelefon som ett textmeddelande inom några timmar från laboratoriebesöket, säger ansvarsområdesdirektör för urologin, överläkare Peter Boström.

Heidi Aaltonen, Peter Boström och Mia-Mari Suotonen.

På bilden från vänster Heidi Aaltonen, Peter Boström och Mia-Mari Suotonen.

 

Patienten går till laboratoriet och får resultatet av blodprovet samt tolkningen av det till sin mobiltelefon. Uppföljning av prostatacancer på distans passar som vårdform då man endast koncentrerar sig på uppföljningen av laboratorievärdet, alltså PSA-värdet och då sjukdomstillståndet är stabilt och uppföljningen inte kräver besök hos läkare.

Färre besök

Metoden sparar naturligtvis också på vårdpersonalens resurser. Med uppföljning på distans kan man ersätta en del av den specialsjukvårdsuppföljning som traditionellt sker per brev eller telefon.

– Ifall vi räknar med att en patient har två besök per år så minskar vårdkontakterna per år med 700 styck tack vare mobiluppföljningen, säger Boström.

Patienten kan vara en sådan vars cancer är behandlad eller som är i god vårdbalans med till exempel hormonbehandling. Mobil-PSA passar inte för patienter i aktiv uppföljning.

– Uppföljningen på distans passar till exempel efter operationen eller strålbehandlingen då patienten har återhämtat sig från själva vårdingreppen. Den kan också passa som uppföljning under hormonbehandling, säger sjukskötare Mia-Mari Suotonen från urologiska polikliniken. Med hjälp av uppföljningen på distans kan patienterna hållas inom urologiska poliklinikens uppföljning, till exempel istället för att bli remitterade till sin hälsovårdscentral.

Medelåldern cirka 70

Männen som insjuknar i prostatacancer har inte blivit yngre under den senaste tiden, fastän cancerformen blivit vanligare. Den huvudsakliga orsaken till att cancer blivit vanligare är att befolkningen åldrats.

– Medelåldern för att insjukna är cirka 70 år, säger Boström. 50-åringar är mer ovanliga men det kommer också regelbundet patienter i den åldern till oss.

Stora framsteg i vården

Under de senaste åren har det skett stora framsteg i vården av prostatacancer. Diagnostiken har förbättrats och man har blivit mycket bättre på att både hitta och klassificera sjukdomen.

– Vi har för tillfället en forskning som handlar om hittandet och klassificerandet av prostatacancer. Forskningen drivs tillsammans med PET-centret, säger Boström.

Också operationsvården och strålbehandlingen har utvecklats mycket under de senaste åren.

Ingen massållning av män

För kvinnor finns regelbundna massållningar, både mammografi och Papa-prov, men för män finns inte några systematiska PSA-sållningar och det är enligt Boström ett tvistat ämne.

– Det vore mycket vettigt att sålla om vi hade en bra metod att utföra sållningen med. För tillfället räcker inte PSA-värdet allena att sålla prostatacancer hos i övrigt friska och symtomfria män. Det gör mer skada än nytta eftersom sållningen skulle ge falska alarm. Fastän man inte nationellt rekommenderar en allmän sållning så kunde sållning av PSA vara vettigt på individnivå, till exempel om det finns prostatacancer i släkten.

November är prostatacancerns kampanjmånad, så kallade Movember. Enligt Boström har Movember förbättrat läget, prostatacancer är mer känt än tidigare och moderna män är bra på att söka vård.

 

Fakta:

PSA är en förkortning av orden prostataspecifikt antigen. Det är ett protein som produceras av prostatan och av vilket det finns små mängder i blodomloppet. Övriga vävnaders celler producerar inte samma protein så det PSA som finns i blodet härstammar alltid från prostatan.

 

Text och foto: Nadine Karell

Ändrat : 10.10.2019 09:55
Skapad : 7.11.2018 10:50