Reformen av social- och hälsovårdstjänster framskrider i Egentliga Finland

Reformen av social- och hälsovårdstjänsterna kan startas tämligen raskt inom Egentliga Finland. Detta konstaterar sjukvårdsdistriktets vikarierande direktör Göran Honga sedan sjukvårdsdistriktets fullmäktige idag (26.11.2019) för sin del godkänt den uppdaterade organisationsplanen för att förbättra landskapets social- och hälsovårdsservice.

De flesta av Egentliga Finlands 27 kommuner har redan godkänt organisationsplanen och man förväntar godkännande också av de återstående kommunerna inom kort sedan kommunfullmäktigeförsamlingarna behandlat ärendet.  Organisationsplanen sammanför de viktigaste gemensamma utvecklingsmålen för alla organisationer.

Enligt Honga kan det praktiska reformarbetet inledas snabbt, eftersom ansvariga tjänstemän redan utsetts för de olika utvecklingsmålen.  

– Arbetet har pågått i gott samarbete med kommunerna inom vårt landskap och uppfattningen om behovet att förnya servicen är tämligen enhällig bland kommunerna, säger Honga.

Målsättningen är att producera tjänsterna på ett ekonomiskt hållbart sätt så att de motsvarar klienternas behov. Dessutom vill man säkerställa bättre elektroniska tjänster samt tillgång till service då den behövs.

Utvecklingschefen för sjukvårdsdistriktet Anna Arola-Järvi poängterar att reformen strävar att, med tillgängliga skattemedel, uppnå maximal nytta för landskapets invånare som behöver social- och hälsovårdstjänster.   

– Detta händer inte på seminarier eller i mötesrum utan precis där människorna lever sitt liv, säger hon.

De viktigaste utvecklingsmålen för social- och hälsovården inom Egentliga Finland:

  • Befrämjande av välfärd och hälsa
  • Utveckling av de somatiska hälsovårdstjänsterna, inklusive akutvårdstjänster
  • Munhälsovård
  • Rehabiliterings-, vård- och omsorgstjänster för äldre
  • Tjänster för barn, unga och familjer
  • Mentalvårds- och missbrukstjänster, socialtjänster för personer i arbetsför ålder och handikappservice
  • Informationsledning
  • Utveckling av elektroniska tjänster
  • Förnyande av kund- och patientuppgiftssystem
Ändrat : 26.11.2019 16:33
Skapad : 26.11.2019 16:05