Regionala coronasamarbetsgruppen rekommenderar att distansundervisningen fortsätter till 11.4.

Den regionala coronagruppen i Egentliga Finland beslöt att fortsätta de gällande rekommendationerna ännu hela veckan efter påsk, d.v.s. till och med 11.4. Gruppen rekommenderar också, att gällande distansundervisningsrekommendationer gäller till och med 11.4. Coronasituationen är fortfarande allvarlig i Egentliga Finland. Incidenstalet för coronasmittorna i Egentliga Finland per 100 000 invånare har visserligen sjunkit en aning men är fortfarande högt.

Under den senaste tvåveckorsuppföljningen har incidenssiffran i Egentliga Finland varit 245,4. Siffran under den föregående uppföljningsperioden var 250,8. Igår rapporterades 42 nya smittfall, medan siffran tidigare kunde uppgår till 100 per dag.

– Läget är trots detta oroväckande. Incidensen är tiofaldig nu jämfört med läget då det var som sämst för ett år sedan i våras, berättar överläkare Esa Rintala som är ansvarigläkare för smittsamma sjukdomar inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.

Andelen positiva testresultat av alla tagna tester har sjunkit en aning. Förra veckan var andelen 5,4 procent, veckan innan 5,8 procent.

Familje- och närkretsen är fortfarande de främsta smittkällorna, men också i dessa grupper har smittorna avtagit under den gångna veckan.

– Begräsningarna har varit maximala redan en bra stund och det är verkligen på tiden att antalet smittor börjar sjunka, säger Rintala.

Kommunen beslutar om skolorna

Den regionala coronagruppen rekommenderar att distansundervisningen vid högstadieskolorna, gymnasierna och yrkesläroverken fortsätter till och med 11.4. i Egentliga Finland. Varje kommun fattar beslut i frågan utgående från sin smittsituation.

– Skolorna har fortfarande varit ställen där coronasmittor förekommit och därför är den bästa lösningen fortsatt distansundervisning, förutom användning av näs-munskydd, för att hindra ytterligare coronafall, säger Rintala.

Smittspårningen har efter ett mindre bakslag åter nått god effektivitetsnivå. Under den gångna veckan kunde nämligen tre av fyra smittfall spåras. Smittspårningen av studenternas smittkluster har också varit framgångsrik.

– Gällande utbyteseleverna har Åbo idkat gott samarbete med högskolorna och kunnat få kontroll över smittspridningen, anser Rintala.

Den muterade sydafrikanska coronavarinaten som identifierades senaste vecka bland studenterna i Åbo har tills vidare påträffats endast i ett kluster. I detta smittkluster hade 108 personer positivt testresultat.

– Tydligen har sjukdomen spridits utan större hinder bland studenterna. Lyckligtvis förefaller det som om den inte spridit sig utanför detta smittkluster, åtminstone inte tills vidare, säger direktör Antti Hakanen vid Åucs Laboratorier.

Vid sjukhusen under Åbo universitetscentralsjukhus vårdas för närvarande 29 patienter för coronasmitta, och av dessa 6 på intensiven. Ytterligare metoder för att få corona under kontroll behövs.

– Vi befinner oss fortfarande djupt i fasen för samhällsspridning och sjukhusbelastningen är hög. Något behov att begränsa människors rörelsefrihet föreligger inte i nuläget, men det är viktigt att också denna åtgärd kan tillgripas om det behövs. Vi inväntar närmare preciseringar av riksdagen, säger cheföverläkare Mikko Pietilä vid Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.

Vaccinationerna framskrider smidigt

Antalet coronavaccinationer bland personer över 75 år har nått en god nivå. Vaccinationerna har kommit väl i gång i accelererande fart bland 70–74-åringarna. Alla personer över 70 år som vill bli vaccinerade får enligt nuvarande bedömning sin första vaccindos under vecka 15 eller 16.

– Det är viktigt att vaccinationsarbetet kunde beakta de regionala behoven. Vaccinationerna är bland de viktigaste medlen som vi har för att bli kvitt coronatiden, säger Pietilä.

Ändrat : 30.3.2021 18:31
Skapad : 30.3.2021 14:30