Rekommendationen för omfattande distansarbete upphör också i Egentliga Finland 

Under de senaste dagarna har Institutets för hälsa och välfärd THL register över smittsamma sjukdomar haft brister, men enligt statistiken som Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt själv för, är coronaincidensen fortfarande hög och uppgick under de två senaste veckorna till cirka 1400 fall per 100 000 invånare.  Minskningen som sker är långsam.

– Av alla sjukdomsfall utgör andelen av omikron 2-varianten till cirka 30 procent. Omikron 1 är alltså fortfarande den förhärskande varianten. Det möjligt att den ökande förekomsten av omikron 2 förlänger pandemivågen, säger överläkare Harri Marttila som är ansvarig smittskyddsläkare för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.

Cirka 49 procent av alla coronatester som tagits under de senaste dagarna har utfallit positivt.  Detta är nytt rekord.

Den riksomfattande rekommendationen för omfattande distansarbete har upphört och avslutas nu också i Egentliga Finland från och med idag.  För arbetsplatserna rekommenderas dock vid behov anpassade lämpliga hybridmodeller för att garantera arbetsgemenskapernas fortsatta funktion.

Belastningen på sjukhusen fortfarande hög

Sjukhusen är fortfarande kraftigt belastade: idag 1.3.2022 var 30 patienter med coronarelaterade sjukdomar inskrivna på sjukhusen i Egentliga Finland och färre än fem patienter låg på intensivvårdsavdelning. Hos 15 av dessa patienter var corona ett tilläggs- eller bifynd och patientens behov av sjukhusvård berodde på någon annan orsak. Inom primärhälsovården var 23 coronapatienter inskrivna på vårdavdelning i Egentliga Finland.

– Senaste vecka påbörjade 56 coronapatienter en sjukhusvårdperiod. Av dessa intogs 27 patienter på grund av coronainfektion och hos 29 var corona ett bifynd, berättar Marttila.

Vaccinationstakten har avmattats betydligt och under vecka 8 gavs bara knappt 3500 vaccindoser.

– Vaccination är det bästa skyddet mot allvarlig coronasjukdom och min varma rekommendation är att envar som inte ännu tagit coronavaccin alls eller som missat någon boosterdos skulle låta vaccinera sig, säger Marttila.

Näs-munskydden hålls på

Egentliga Finlands coronakoordinationsgrupp diskuterade ingående frågan om användning av näs-munskydd.  Om coronasituationen inte förvärrats per nästa möte som hålls 15.3.2022, kunde rekommendationen gällande användning av näs-munskydd lindras ytterligare, till exempel så att den skulle endast gälla från och med klass 5.

Det är bra att använda näs-munskydd i situationer där det är svårt att undvika närkontakt och där risken för smitta kan vara hög.

– Varje medborgare bör bära sitt ansvar för att läget inte försvåras. Trots att vi alla är utleda på corona, härjar epidemin fortfarande med kraft ibland oss inom samhället. Det är därför viktigt att fortfarande använda näs-munskydd, att hålla tillräckligt avstånd till andra människor, att sköta handhygienen minutiöst och att hållas hemma vid sjukdom. Tyvärr är inte epidemin över, säger chefsöverläkare Mikko Pietilä vid Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.

Ändrat : 1.3.2022 15:06
Skapad : 1.3.2022 14:45