Rekommendationen gällande näs-munskydd upphör för hela grundskolan

Coronaepidemin grasserar på för fullt i Egentliga Finland trots en liten minskning i antalet smittfall.  

– Ännu kan vi inte vara säkra på att vi skulle ha kommit över vågtoppen, men det förefaller som om epidemin inte längre skulle ha kraft att öka. Vi vet mera om detta om cirka en vecka, då vi får ett längre perspektiv på utvecklingen, berättar ansvarige smittskyddsläkaren för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt Harri Marttila.

Just nu har incidensen enligt statistiken som förs av Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt sjunkit en aning och ligger på 1 916 nya fall per 100 000 invånare under de föregående två veckorna. Senaste vecka slogs det tidigare rekordet då motsvarande incidenstal steg till 1 964.  

Också andelen coronatester som gett positivt resultat sjunkit en aning och ligger nu på 52 procent mot 59 procent för två veckor sedan.

Andelen fall som beror på omikron 2-varianten uppgår nu till cirka 80 procent av alla fall, och andelen fortsätter att stiga, medan andelen som utgörs an omikron 1-varinten sjunker hela tiden.  

Antalet smittfall bland barn och unga under 20 år har sjunkit under de senaste veckorna medan siffrorna ökat bland de äldre åldersgrupperna. På grund av detta beslöt Egentliga Finlands koronakoordinationsgrupp att införa en lindring av rekommendationen gällande användning av näs-munskydd:  från och med idag upphör rekommendationen att använda näs-munskydd för alla grundskolelever i årsklasserna 1–9.

– Trots att rekommendationen upphörde för årsklasserna 1–6  i mars, har antalet fall i denna åldersgrupp minskat under mars månad, säger Marttila.

Samtidigt upphör rekommendationen om användning av näs-munskydd för arbetstagarna inom förskoleutbildningen och den grundläggande utbildningen och för personer som jobbar på dessa arbetsplatser.

– Personalen får dock fortsatta använda näs-munskydd i sitt arbete, om de så vill. Dessutom kan det finnas behov för användning av näs-munskydd typ FFP2 för dem inom personalen som har någon individuell risk, om företagshälsovården rekommenderar detta på grund av arbetstagarens hälsotillstånd, säger Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts chefsöverläkare Mikko Pietilä

Belastningen fortfarande hög på sjukhusen

Antalet coronainsjuknade bland personer över 60 år har 2,5-faldigats i Egentliga Finland under en månad.  Detta gäller alltså en åldersgrupp som mest behöver sjukhusvård för behandling av coronasmitta.

– För närvarande ligger 44 patienter med coronavirussjukdom inne för vård på något av ÅUCS sjukhus.  Färre än fem får intensivvård. Antalet 60-åringar och äldre som har coronavirusinfektion och som behöver sjukhusvård har stigit under de senaste veckorna, säger Harri Marttila.  

På vårdplats inom primärvården ligger cirka 40 coronapositiva patienter. Ungefär en tredjedel av dessa patienter hade någon annan orsak till behovet av vårdavdelningsvård än coronavirussjukdom, corona var alltså ett bifynd. I mars har antalet coronarelaterade dödsfall tillsvidare uppgått till 41 i Egentliga Finland.

– Detta är faktiskt det högsta antalet dödsfall inom en månad under hela pandemin, säger Marttila.

Ändrat : 4.4.2022 09:42
Skapad : 29.3.2022 14:30