​Riksdagsvalet 2015 och att rösta på sjukhus

Enligt lagen fungerar även sjukhusen som förhandsröstningsställen. På sjukhus får endast de röstberättigade rösta på förhand som vårdas på sjukhuset.

Patienternas anhöriga och sjukhusets personal kan inte rösta på förhand på sjukhuset utan de kan förhandsrösta på de allmänna förhandsröstningslokalerna eller rösta på valdagen. Det är möjligt att förhandsrösta på sjukhus under en eller högst två dagar såsom valbestyrelsen som utför röstningen bestämmer. Tidpunkterna för röstningen varierar från sjukhus till sjukhus.

År 2015 är ordinarie valdagen för riksdagsvalet söndag 19.4.2015 och tiden för förhandsröstningen i hemlandet är 8-14.4.2015. Röstberättigade i riksdagsvalet är alla finska medborgare som senast på valdagen fyllt 18 år.

Valbestyrelsen som utför förhandsröstningen har med sig kandidatlista och övrigt material som behövs vid röstningen. Den röstande är skyldig att bevisa sin identitet. Det går smidigare att rösta om man har med sig meddelandekortet som befolkningsregistercentralen skickat.  Det är dock inte obligatoriskt att ha meddelandekortet med sig.

Tiderna för förhandsröstning på Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts sjukhus:

  • Åucs Kirurgiska sjukhus torsdag 8.4 från kl. 15.00
  • Åucs Stamsjukhus torsdag 9.4 från kl. 9.00
  • Åucs Pemar sjukhus torsdag 9.4 kl. 13.00-14.00, sjukhusets föreläsningssal på 2:a våningen fungerar som röstningslokal
  • Tyks Loimaa sjukhus onsdag 8.4 kl. 13.00-16.00, matsalens kabinett och vid behov vårdavdelningarna fungerar som röstningslokaler
  • Tyks Salo sjukhus onsdag 8.4 kl. 9.00-12.00
  • Tyks Vakka-Suomi sjukhus onsdag 8.4 kl. 14.00-15.00, vårdavdelningarna fungerar som röstningslokaler
  • Nystads psykiatriska sjukhus onsdag 8.4 kl. 12.30-13.30, rum 1024 fungerar som röstningslokal
  • Åbolands sjukhus onsdag 8.4 kl. 12.30-13.30
  • Halikko sjukhus onsdag 8.4 kl. 10.00-11.00.

Valbestyrelsen/valbestyrelserna går i regel runt på varje vårdavdelning om inte annat har meddelats.

Mer information om tiderna för förhandsröstningen fås av personalen på avdelningen.

Mer information om riksdagsvalet och röstningen fås på justitieministeriets valwebbplats www.vaalit.fi/sv

Ändrat : 10.9.2019 08:19
Skapad : 8.4.2015 15:42