Robotassisterad kirurgi effektiverar operationer av cancer i huvudet och halsen

Vid Åbo universitetscentralsjukhus (Åucs) öron-, näs- och halssjukdomars klinik inleddes robotassisterad kirurgi i slutet av året 2019. Operationerna görs med samma robot som använts inom urologi och gynekologi redan i flera år men instrumenten som används i operationerna är sirligare.

Robotteamet i operationssal.

På bilden robotteamet vid Åucs öron-, näs- och halssjukdomars klinik: Katja Ihalainen, Ilpo Kinnunen, Elina Kauppinen, Maria Lyly och Heikki Irjala.

– Robottekniken gör att vi lättare, via munnen, kan operera sådana cancerformer i svalget och halsen som man inte tidigare kunnat operera med traditionella instrument. Ingreppet har i många fall krävt en betydligt omfattande öppning, såsom spjälkning av käkbenet och munbottnen, som förorsakar en lång återhämtning och det funktionella slutresultatet kan bli otillfredsställande, säger avdelningsöverläkare Heikki Irjala.

Cancer i huvudet och i halsen ökar drastiskt i Finland, såsom i övriga västländer, och i synnerhet de cancerformer i svalget som förorsakas av papillomvirus (HPV). Med den här tekniken kommer man åt dessa sjukdomar också kirurgiskt.

Tekniken är utvecklad i både Europa och i USA. En av pionjärerna är professor George Lawson från Mont-Godinne universitet i Belgien.

Sjukskötare använder robot.

Motsvarande operationer har gjorts i Uleåborg och Helsingfors i några års tid.

– Jag kan inte säga något om resultaten på Åucs eftersom patientmängden fortfarande är för liten för att kunna göra analyser. Men det finns många publikationer från olika håll i världen som visar på att patienternas återhämtning är betydligt bättre än från tidsperioden av öppen kirurgi, säger Irjala.

Text: Nadine Karell

Ändrat : 5.6.2020 10:22
Skapad : 23.1.2020 08:50