Från sjukstuga till barnklinik

Ett århundrade av barnsjukvård i Åbo

I 1800-talets Finland var det vanligt att födas, insjukna och dö utanför sjukhuset och utan hjälp från läkare, såsom det också var på övriga ställen i världen. I synnerhet sågs barndöd som en oundviklig händelse som man lugnt var tvungen att underställa sig.

Det första sjukhuset ämnat endast för barn i Åbo öppnade sina dörrar år 1919, då föreningen Barnens väl öppnade en sjukstuga med 15 vårdplatser. Åbo länssjukhus fick år 1938 sin egen barnavdelning, som fungerade på Kinakvarnsbacken i internmedicinska avdelningens tidigare utrymmen. År 1968 flyttade barnkliniken till de splitternya utrymmena i U-sjukhuset.

Lasarettsmuseum

Utställningen Från sjukstuga till barnklinik ett århundrade av barnsjukvård i Åbo presenterar förändringarna inom barnsjukvården. Finland hade, så sent som vid sin självständighet, den största barndödligheten i Norden. Orsakerna till dödligheten var bland annat epidemier och diarré. Sjuka barn vårdades i hemmen, fastän det inte fanns närande mat eller renlighet i alla hem.

Barnsjukhusen erbjöd förutom vård också hygien och renlighet, mat och vila. Ännu i mitten av 1950-talet var det vanligt att barndiarré och infektioner i andningsvägarna vårdades på sjukhus. Många sjukdomar hade långa vårdtider – barnet kunde vara på sjukhus i flera veckor utan att se sina föräldrar.

Från sjukstuga till barnklinik ett århundrade av barnsjukvård i Åbo- föreställningens invigningsfest firas på måndag 4.2.2019. Muséet är öppet för allmänheten klockan 14–18.

 

Mer information:

Museiansvariga Satu Rantala, tel. 050 571 4030

Lasarettsmuseumets webbsida.

Ändrat : 9.10.2019 15:00
Skapad : 31.1.2019 16:15