Säkerhetsavstånd och munskydd behövs fortfarande

Förekomsten av coronavirusinfektioner har bibehållits0 jämn inom Egentliga Finland under den gångna veckan. Det är fortfarande viktigt att hålla tillräckligt avstånd till varandra och att använda munskydd för att undgå coronasmitta.

Egentliga Finlands coronakoordineringsgrupp beslöt bibehålla de tidigare rekommendationerna oförändrade i kraft.

– Munskydd, handtvätt, undvikande av folkträngsel och att hosta i ärmen är viktiga skyddsåtgärder i vardagen för envar, säger ordföranden för coronakoordineringsruppen i Egentliga Finland Mikko Pietilä.

Förekomsten av coronavirussjukdomen har varit jämn under hela augusti månad. Incidensen under de två senaste veckorna per 100 000 invånare är nu 175. I Egentliga Finland vårdas för närvarande 11 patienter på sjukhus.

Vi kan uttrycka oss optimistiskt och vara nöjda att läget inte försvårats. För att undgå mera omfattande restriktioner senare beslöts nu att hålla de gällande restriktionerna oförändrade i kraft, säger Pietilä.

Coronakoordineringsgruppen vill särskilt poängtera ansvaret hos dem som ordnar tillställningar och evenemang – alla deltagare ska kunna delta coronatryggt.

Under snusare vecka kostatetrades 406 nya smittfall. Antalet har sjunkit en aning jämfört med toppnivån i slutet av juli.

Skolstarten syns i smittkällorna.

– En ny grupp av besmittade utgörs av elever i skolor och läroverk. De vanligaste smittkällorna är dock fortfarande familjen och närkretsen; restauranger och evenemang är inte i centrum för epidemin, beskriver överläkare Esa Rintala situationen. Han ansvarar för smittsamma sjukdomar i sjukvårdsdistriktet.

Vaccineringen av abiturienter påskyndas

Personer under 29 år har blivit den största gruppen av besmittade. Denna åldersgrupp utgör nästan 60 procent av alla som insjuknat.

För att förbereda höstens studentskrivningar uppskruvas vaccinationstakten. Den som fått två vaccindoser undgår karantän efter exponering för viruset.

– Vi har uppmuntrat kommunerna att tidigarelägga abiturienternas andra vaccinering, om detta är möjligt. Den andra vaccindosen kan ges om det gått minst åtta veckor sedan den första vaccindosen, säger specialisten i smittosamma sjukdomar Harri Marttila.

Vaccinationerna framskrider fint i Egentliga Finland – 73 procent av befolkningen har fått den första vaccindosen, vilket är en aning mera än för hela landet. Den andra dosen har 49 procent av invånarna i Egentliga Finland fått. Enligt prognosen torde Egentliga Finland uppnå 80 procents vaccinationstäckning för den första vaccindosen i september och för den andra i oktober-november.

I skolorna exponerar en besmittad många för corona

Källan till coronasmitta kunde fastställas för 70 procent av dem som insjuknat.

– Smittorna i skolorna, i hemmen och i närkretsen har belastat kraftigt vårt coronaspårningsarbete. Trots att antalet insjuknade bland skoleleverna inte är sort, är antalet exponerade väldigt stort, förklarar Esa Rintala.

Därmed har antalet coronastester skjutit i höjden. Andelen positiva resultat av alla tagna coronaprover är oförändrad vid 4,3 procent.

Viktigt för evenemang:

Det är viktigt att de som ansvarar för att ordna olika evenemang samt de som deltar i evenemangen håller fortfarande i minnet att paragraf 58 c i smittskyddslagen är i kraft och gäller för Egentliga Finland. Där stadgas att de som ansvarar för evenemang ska se till att:

1) kunder och deltagare har tillgång till att rengöra sina händer;

2) kunder och deltagare ges anvisningar om iakttagande av tillräckligt avstånd till andra människor, om handrengöring och om andra åtgärder för att förhindra smittspridning; samt

3) rengöringen av utrymmena och ytorna effektiveras.

Den som förvaltar utrymmena ska dessutom ordna vistelsen för kunderna och deltagarna så gles som möjligt med tanke på särdragen i aktiviteten i utrymmena och placera ut eventuella kundplatser så att de är på tillräckligt långt avstånd från varandra. 


Ändrat : 31.8.2021 13:40
Skapad : 31.8.2021 13:15