Seri-stödcentret hjälper sexualbrottsoffer

Den 6 maj inleder Åucs Kvinnoklinik verksamheten på Seri-stödcentret för personer som utsatts för sexuellt våld. Sexualbrottsoffer får hjälp och stöd dygnet runt.

Man kan komma till Seri-stödcentret direkt själv eller hänvisad via myndigheterna, det behövs ingen remiss. Man kan också ringa i förväg och fråga råd. Det är bra att komma till enheten så snabbt som möjligt efter incidenten, dock senast inom en månad. Det är också okej att ta en stödperson med sig. Enheten betjänar patienter av alla kön.

Verksamheten inleds i U-sjukhusets renoverade utrymmen och fortsätter senare i T3-sjukhuset då det blir klart. Enheten hör till Åucs Kvinnoklinik där det finns erfarenhet till exempel av patienter som upplevt våld i en nära relation.

Som ansvariga läkare fungerar Rauni Klami och Katja Kero, men alla dejourerande läkare på Kvinnokliniken deltar i vården av offren. Det finns cirka 20 skötare som dejourerar på telefon. Enheten är öppen dygnet runt.

Katja Kero, Rauni Klami och Jenni Rautio sitter på soffan.

Från vänster Katja Kero, Rauni Klami och Jenni Rautio.

– Ifall offren inte får akut hjälp i tid kan det orsaka fler problem och ökad användning av hälsovårdstjänster. Då kan kostnaderna bli ännu större, både som mänskligt lidande och ekonomiskt, säger Kero, specialistläkare inom kvinnosjukdomar och förlossningar.

Sexualbrottsoffer har rätt till alla tjänster på Seri-stödcentret oberoende av om man gör en brottsanmälan eller inte. Tjänsterna är avgiftsfria. Seri-stödcentret är öppet dygnet runt även om vissa stödtjänster är tillgängliga endast dagtid.

Enligt barnmorskan och sexualrådgivaren Jenni Rautio som koordinerat grundandet av Seri-stödcentret har inte sexuellt våld som fenomen ändrats så mycket på den senaste tiden. Däremot vågar man prata om sexuellt våld mer än tidigare och man kanske söker hjälp med lägre tröskel än för några år sedan.

Seri-stödcentret erbjuder heltäckande psykiskt och socialt stöd för att komma över den traumatiska händelsen. Patienten har möjlighet att träffa en socialarbetare, krisskötare, sjukhuspräst och sexualrådgivare samt att vid behov få mediciner, vacciner och dagen-efter-piller.

– Vi samarbetar med tredje sektorn, både inom personalens utbildning och inom patientens fortsatta vård, berättar Rautio.

Piritta Hornaeus och Tuula Mattila.

Från vänster assisterande avdelningsskötare Piritta Hornaeus och barnmorskan Tuula Mattila i undersökningsrummet.

År 2015 ratificerades i Finland den så kallade Istanbulkonventionen som förebygger sexuellt våld mot kvinnor. Avtalet lutar mot Europarådets konvention och i och med det har det redan grundats flera Seri-stödcentra, bland annat i alla övriga länder i Norden. Vid HUS inleddes verksamheten för ett år sedan. Utgående från deras verksamhet förväntas Åucs Seri-stödcenter ha cirka 100 besökare i året. Målet är att det innan år 2020 ska finnas fem center drivna av universitetssjukhus i Finland.

"Sexuellt våld är till exempel trakasserier, tvång till förnedrande eller obehaglig sexuell handling, tvång till samlag, incest och våldtäkt". (THL).

Seri-stödcenter, Åucs Kvinnoklinik, U-sjukhus, sjätte våningen, Kinakvarngatan 4–8, tel. 050 475 6108 (24/7), även textmeddelande, tidsbokning och andra icke-akuta ärenden på vardagar kl. 8–15.30, seritukikeskus(a)tyks.fi

Webbsida

Ändrat : 7.8.2020 14:19
Skapad : 2.5.2019 12:10