Sirkku Jyrkkiö blir ordförande för etiska kommittén

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts styrelse utnämnde18.12.2018 Sirkku Jyrkkiö till sjukvårdsdistriktets etiska kommittés nya ordförande. Jyrkkiö är docent och specialistläkare inom cancersjukdomar och strålbehandling.

Sirkku Jyrkkiö

Jyrkkiö har länge varit medlem i etiska kommittén och hon är en erfaren klinisk forskare. Hon är intresserad av forskningsetiska frågor och hon har också varit medlem i den riksomfattande medicinska forskningsetiska kommittén. Jyrkkiö arbetar som verksamhetsområdesdirektör för Åucs Operativ verksamhet och cancersjukdomar.

Etiska kommitténs nuvarande ordförande, professor Mika Scheinin lämnar uppdraget i och med att han går i pension. Kommitténs uppgift är att i förhand bedöma de etiska aspekterna av hälsovetenskapliga forskningsprojekt som riktas mot människor eller mänskligt embryo eller foster samt att se till att dessa utförs enligt lagen.

Obs: Detta är ett redaktionellt pressmeddelande från Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts styrelsemöte. Föredragningslistor och protokoll publiceras på finska på internetadressen http://vsshp.ktweb.fi   

Ändrat : 20.9.2019 10:27
Skapad : 18.12.2018 14:40