Sjukvårdsdistriktet står inför ett omfattande projekt med att förnya informationssystemen

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt planerar att byta kund- och patientinformationssystem i ett omfattande samarbete med flera andra landskap. Meningen är att ersätta både distriktets egna informationssystem och de 45 olika som används inom primär- och socialhälsovården i Egentliga Finland med ett endaste system.

Enligt cheföverläkare Mikko Pietilä, som har framställt projektet till sjukvårdsdistriktets styrelse, är anskaffningen av ett nytt informationssystem ett så stort projekt att användningen av det nya systemet tidigast kan inledas år 2023.

En exakt prislapp på projektet finns inte ännu men det är fråga om tiotals miljoner euro.

– Eftersom anskaffningen gäller hela landskapet skulle det vara motiverat att förverkliga det som sjukvårdsdistriktets investering. Man har redan förberett sig för investeringskostnader i anskaffnings- och uppbyggnadsskedet i sjukvårdsdistriktets ikraftvarande ekonomiplan, berättar Pietilä.

Projektet förbereds med Una Oy i spetsen. Bolaget grundades år 2018. Una samarbetar tätt med landskapen som ingår i projektet. Una har redan publicerat en begäran till potentiella leverantörer för att kartlägga marknadsläget.

Pietilä uppskattar att åtminstone universitetssjukvårdsdistrikten troligtvis går med i projektet, förutom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt som nyligen förnyat sitt system i det så kallade Apotti-projektet. Det finns intresse också i övriga sjukvårdsdistrikt och i de största städerna, som i Åbo. Birkalands sjukvårdsdistrikt beslöt sig för att delta i projektet 21.1.2019 och sjukvårdsdistriktet i Norra Savolax 28.1.2019.

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts styrelse beslöt 29.1.2019 enligt förslaget att distriktet medverkar i förberedelsen av projektets konkurrensutsättning och begär om fullmakt att få förverkliga anskaffningsprocessen också för områdets kommuner och social- och hälsovårdssammanslutningar.

 

Obs: Detta är ett redaktionellt pressmeddelande från Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts styrelsemöte. Föredragningslistor och protokoll publiceras på finska på internetadressen http://vsshp.ktweb.fi   

Ändrat : 15.10.2019 08:33
Skapad : 29.1.2019 12:55