Sjukvårdsdistriktet börjar mötas på distans

Mötena för de beslutande organen inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt kan hållas på distans, med undantag för fullmäktigemötena.  Förbundsstyrelsen fattade detta beslut om nytt mötesförfarande vid sitt möte 31.3.2020.

Trots att coronaepidemin för närvarande är lugn inom Egentliga Finland, vill sjukvårdsdistriktet säkerställa sin förmåga att fatta beslut under hela den tid som undantagsförhållanden är i kraft.

– Vi kan mötas mera sällan än under reguljära förhållanden om läget tillåter, men möten kan inte uppskjutas för evigt. Å andra sidan är det mycket viktigt att beslut fattas effektivt också under undantagsförhållanden, säger Göran Honga, t.f. direktör för sjukvårdsdistriktet.  

Kommunlagen tillåter användning av elektroniska medel då beslut ska fattas.  Inom sjukvårdsdistriktet kommer man att besluta om mötesförfarandet från fall till fall.

– Varje organ inom förvaltningen fattar själv beslut om mötena hålls på distans eller inte, konstaterar Honga.

Beslut om elektroniskt mötesskick fattas samtidigt som beslut om möte.  Det ankommer på mötesföredragande att se till att de tekniska förutsättningarna för beslutsfattning finns och att tekniken fungerar.

Sjukvårdsdistriktet ingick avtal med Bergendahl

Matti Bergendahl har valts till direktör för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt och direktörsavtalet godkändes av styrelsemöte som hölls 31.3.2020.

Direktörsavtalet har beretts i samarbete mellan den till tjänsten valde och ordföranden för sjukvårdsdistriktets styrelse.

– Direktörsavtalet är ett instrument som säkerställer ledningsfunktionen inom sjukvårdsdistriktet. Avtalet klargör arbetsfördelningen mellan den politiska ledningen och direktören för sjukvårdsdistriktet och den utstakar de gemensamma spelreglerna, berättar sjukvårdsdistriktets t.f. direktör Göran Honga. 

Direktörsavtalet fastställer bl.a. de årliga målsättningarna för sjukvårdsdistriktet, hur målen bedöms, hur arbetsvälbefinnade och knowhow utvecklas inom sjukvårdsdistriktet samt förhållningsreglerna i konfliktsituationer.  

Text: Suvi Vainio

Ändrat : 31.3.2020 14:56
Skapad : 31.3.2020 14:40