​Sjukvårdsdistriktet får 100 000 euro av kulturfonden för att bättre betjäna svenskspråkiga patienter

Svenska kulturfonden stöder Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt med 100 000 euro för att sjukhuspersonalen ska bli bättre på att betjäna svenskspråkiga patienter på deras modersmål. Med hjälp av det treåriga projektet "Hallå! Jag praktiserar på svenska" vill Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt sänka tröskeln och förbättra förmågan att kommunicera på svenska.

– Det är alltid en utmaning att diskutera komplexa och svåra saker på ett språk som inte är ens modersmål, vilket gäller för båda parter, både personal och patient, säger tf. förvaltningsöverskötare Wiveka Kauppila vid Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt. Kommunikation överlag är ytterst viktigt inom vården, man måste förstå och bli förstådd.

Wiveka Kauppila

På bilden: Tf. förvaltningsöverskötare Wiveka Kauppila.

Hallå-projektet erbjuder personalen och studeranden alternativa språkinlärningsmetoder genom simulering, läsecirklar, diskussionsgrupper, arbetsrotation och positiva kulturella händelser som teaterbesök och besök till svenskspråkiga arbetsmiljöer. 

– Vid simulationsövningarna samarbetar deltagarna i olika verksamhetsomgivningar i tvåspråkiga och mångprofessionella team. Vi övar situationer som vi kan möta i vårdverkligheten. Vi lär oss genom social samverkan och genom att observera hur andra gör, säger Kauppila. 

Simulering används allmänt inom utbildningen och nu utökas inlärningen med ytterligare en dimension – svenska, men även finska för dem som har en svag finska.  

– Den traditionella, pågående språkinlärningen fortgår på sjukhuset, men de medel vi fått från Svenska kulturfonden hjälper oss att hitta nya, kanske mer effektiva metoder att lindra rädslan och sänka tröskeln att prata svenska, säger Kauppila. 

Hallå!-projektet samarbetar med alla parter i Hälsocampus Åbo: universiteten, yrkeshögskolorna och företag. Dessutom möjliggör de nya utrymmena i Medisiina D den bästa omgivningen för mångprofessionellt samarbete. Därtill är Ålands hälso- och sjukvård en samarbetspartner för sjukvårdsdistriktets arbetsrotation.

 

Text och foto: Nadine Karell

Ändrat : 10.10.2019 08:54
Skapad : 6.11.2018 09:45