Poststrejken har avslutats

3.12.2019

Postutdelningen har återgått till det normala vid sjukvårdsdistriktet.

- - - - - - - - - -

27.11.2019:

Post- och logistikunionens, PAU:s strejk har avslutats. Tills vidare fungerar sjukvårdsdistriktets personal på samma sätt som under strejken, åtminstone till slutet av vecka 48. Vår verksamhet återgår till det normala så småningom.

- - - - - - - - - -

11.11.2019:

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt är förberett på Post- och logistikunionens, PAU:s strejk med flera ersättande arrangemang som kan behövas efter att strejken inleddes på måndag 11.11.2019.

Enligt cheföverläkare Mikko Pietilä stör poststrejken avsevärt den brevförsändelsen som sänds från sjukvårdsdistriktet och dess sjukhus i form av remisser, tidsbeställningsbrev, räkningar och övriga brev.

­– Strejken förhindrar i praktiken all brevväxling till patienterna i form av kallelsebrev och övrig brevpost under strejkens gång. Posti har trots allt lovat att leverera all post som är i paketform från sjukhuset även under strejken. På så sätt får vi laboratorieprov levererade för analys från laboratorierna i tid, säger Pietilä.

– Under strejken håller vi kontakt med patienterna via telefon och textmeddelanden. Vi ökar vid behov resurserna på våra enheter.

Enligt sjukvårdsdistriktets anvisningar ska i synnerhet brådskande remisser behandlas omedelbart då de kommit till sjukhuset. Personalen ser till att patienterna får information också om mindre brådskande tidsbokningar per telefon.

Pietilä påminner om att det nu lönar sig att svara i telefon i synnerhet ifall man väntar på kontakt från Åbo universitetscentralsjukhus eller en annan enhet inom sjukvårdsdistriktet.

– Påminnelserna om kallelser som kommer via textmeddelande har redan blivit rutin och fungerar som tur också under strejken. De kan för sin del försäkra att vårdbesöken blir av. Vi förlänger patienternas betalningstid för räkningar under strejken för att underlätta betalningsrörelsen, säger Pietilä.

Logistikchef Mika Leivo säger att det skickas 2000–2500 brev per dag från sjukvårdsdistriktet.

E-faktura rekommenderas i kundbetalningar

Vi har förlängt patienternas betalningstid för räkningar som skickats från och med 6.11.2019. Under pågående poststrejk tar man i beaktande en 14 dagar lång förlängning av den normala betalningstiden. Detta förorsakar inga extra kostnader för kunden och vi skickar inte betalningspåminnelser så länge som kunden följer de anvisningar som getts om betalningen. Förlängningen av betalningstiden gäller inte räkningar som skickats innan 6.11.2019.

Sjukvårdsdistriktet rekommenderar att dess kunder tar i bruk e-faktura eller direktbetalning. På så sätt är inte räkningens framkomst beroende av postgången. E-fakturan beställs via den egna nätbanken (identifikation med personsignum) och direktdebitering kommer man överens om med sin egen bank. Ifall kunden använder OmaPosti, styrs räkningarna dit.

Ta OmaPosti i bruk

I OmaPosti kan du ta emot elektronisk post såsom Åucs kallelsebrev och räkningar. Du kan också betala räkningarna direkt i OmaPosti. Bekanta dig med servicen och ta OmaPosti i bruk.

Ändrat : 3.12.2019 12:28
Skapad : 7.11.2019 16:10