​Sjukvårdsdistriktet har förberett sig för patienter med Ebola-smitta

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt har redan i god tid förberett sig på att ta emot Ebola-smittade patienter, även om det anses osannolikt att det skulle komma Ebola-smittade personer till Finland.

– Vi har gjort en beredskapsplan och instruerat personalen om vården av en patient som har Ebola-virus. På T-sjukhuset vid Åucs har jourpolikliniken och intensiven goda isoleringsrum för vård av smittade patienter, säger docent Esa Rintala, överläkare på enheten för Sjukhushygien och infektionsbekämpning.

Enheten för sjukhushygien och infektionsbekämpning koordinerar inom hela sjukvårdsdistriktet beredskapen inför uppkomst av svåra smittsamma sjukdomar.

Päivitetty: 16.9.2014 12:48