Sjukvårdsdistriktet godkände stiftelseurkunden och stadgan för stiftelsen för Pemar sanatorium

Styrelsen för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt beslöt vid sitt möte 17.12.2019 att för sin del godkänna stiftelseurkunden och stadgan för stiftelsen för Pemar sanatorium. Stiftelsen kan registreras sedan också alla andra grundande parter fattat samma beslut och överlåtit det överenskomna grundkapitalbeloppet till stiftelsen. Grundande medlemmar förutom sjukvårdsdistriktet är Finska staten, Alvar Aalto-stiftelsen och städerna Pemar och Åbo.

Pemar sanatorium.

Pemar sanatorium.

Då stiftelsen grundas ska också dess verksamhetsplan, budget och finansieringsplan för de tre första verksamhetsåren godkännas. De grundande medlemmarna kommer att utse 5–8 medlemmar till stiftelsens första styrelse.

Ur sjukvårdsdistriktets synpunkt är den viktigaste punkten i stiftelseurkunden sjukvårdsdistriktets förbindelse att överlåta hela den fastighetsmassa och allt lösöre som gäller Pemar sanatorium kostnadsfritt till stiftelsen. Distriktsfullmäktige fattade detta beslut nyligen i november. Däremot kommer sjukvårdsdistriktet inte att investera några skilda finansiella medel i stiftelsens grundkapital, något som de andra grundande parterna kommer att göra. Finska staten, Alvar Aalto-stiftelsen och Pemar stad kommer tillsammans att donera 560 000 euro i grundkapital till stiftelsen.

Enligt den nu godkända stadgan är stiftelsens syfte att skydda Pemar sanatoriums arkitektur och värdefulla andliga och materiella kapital, att befrämja och utveckla de värden som dessa omfattar och att bevara den helhet som sanatoriefastigheten och dess lösöre bildar. 

 

Detta är ett redaktionellt pressmeddelande från Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts styrelsemöte. Föredragningslistor och protokoll publiceras på finska på internetadressen http://vsshp.ktweb.fi

Ändrat : 7.1.2021 12:15
Skapad : 17.12.2019 11:40