Sjukvårdsdistriktet har beredskap att grunda palliativt center

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts direktör Leena Setälä redogjorde för den utredning som styrelseordförande Piia Elo begärt om grundandet av ett center för palliativ vård på landskapsnivå vid Åucs.

Enligt utredningen är sjukvårdsdistriktet redo att utvidga den palliativa vården och inleda planerandet av ett center för palliativ vård. Sjukvårdsdistriktet skulle därmed ansvara för de förpliktelser om palliativ vård och vård i livets slutskede som ålagts på sjukvårdsdistrikt som upprätthåller universitetssjukhus enligt statsrådets förordning.

Med palliativ vård avses aktiv och holistisk vård som lindrar symtomen hos obotligt sjuka patienter.

Styrelsen antecknade utredningen för kännedom 11.6.2019.

Händer

Föredragningslistor och protokoll publiceras på finska på internetadressen http://vsshp.ktweb.fi

Ändrat : 30.10.2019 08:55
Skapad : 11.6.2019 15:40