Sjukvårdsdistriktet lanserar program för att utveckla produktivitet

Styrelsen för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt beslöt vid sitt möte 5.3.2019 att starta ett mångårigt projekt för att utveckla organisationens produktivitet i syfte att kännbart minska ökningen av tillväxttakten av medlemskommunsfaktureringen.

Enligt det ekonomiska stabiliseringsprogrammet för åren 2012–2021 var målsättningen att begränsa den genomsnittliga ökningen av medlemskommunernas betalningsandelar till 3,8 procent. Detta mål nåddes ända fram till år 2017, men då den psykiatriska verksamheten övergick från Åbo till sjukvårdsdistriktet, steg verksamhetskostnaderna så att ökningen av kommunfaktureringen, räknad på det ursprungliga sättet, steg till 4,2 procent.

Den genomsnittliga kostnaden för vård per patient har sjunkit konstant, men kostnadstrycket har stigit på grund av ökande patientantal (det vill säga ökande efterfrågan på specialsjukvårdstjänster), nya behandlingsindikationer, dyrare vård och teknik samt behov av nya utrymmen.

Kostnaderna ökar också på grund av stigande personalkostnader.  De ekonomiska effekterna av nedskurna semesterersättningar upphör, högre kollektivavtalsmässiga lönepåslag än året innan införs och en räntehöjning står inför dörren – alla dessa omständigheter bidrar till personalkostnadsökningen.

Enligt programmet som planerats av sjukvårdsdistriktets presidium och ledande tjänstemän vill man stävja ökningen av kommunfaktureringen genom att anpassa kostnadsökningen till den tillgängliga finansieringen.

– Begränsningen av kostnadsökningen får inte leda till sämre kvalitet. Vi vill komma på sätt att fungera klokare och ekonomiskt mer hållbart, konstaterar sjukvårdsdistriktets direktör Leena Setälä.

Enligt planen som nu godkänts av styrelsen får medlemskommunernas betalningsandelar öka med högst 2,0–2,5 procent per år. Förväntningarna är att den preliminära utredningen av källorna för sjukvårdsdistriktets produktivitet, vilken pågår under innevarande vår, kommer att visa var i verksamheten kostnadsökningen kan stävjas bäst och på vilket sätt detta kunde förverkligas.

– Styrelsen vill att alla deltar i detta projekt. Kontrollen av ekonomiutvecklingen bör vara ett gemensamt mål både för medlemskommuner, personalen och för sjukvårdsdistriktets ledning. Därför vill vi genomföra detta tillsammans med alla intressentgrupper, säger styrelseordförande Piia Elo

– Förutom ekonomiarbetsgruppen tillsätter vi också en uppföljningsgrupp, dit vi hoppas få representanter från personalen. Dessutom bjuder vi in medlemskommunerna att komma och hitta på lösningar tillsammans med oss.

 

Obs: Detta är ett redaktionellt pressmeddelande från Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts styrelsemöte. Föredragningslistor och protokoll publiceras på finska på internetadressen http://vsshp.ktweb.fi.

Ändrat : 21.10.2019 08:21
Skapad : 5.3.2019 14:05